Ber om prosenttoll på grønt

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Grøntutvalget i Norges Bondelag ber Bondelagsstyret jobbe for prosenttoll for grøntprodukter.

I sitt siste møte uttrykte Grøntutvalget skuffelse over at Regjeringen IKKE har foreslått endringer fra krone til prosenttoll for produkter innenfor grøntsektoren.

Lite handlingsrom

I Norge har potet en førstehåndsomsetning på vel 600 millioner kroner, og matpotet utgjør halvparten av denne omsetningen. Grøntutvalget peker blant annet på at det for matpott ikke lenger er handlingsrom ved bruk av kronetoll. En endring til prosenttoll vil styrke handlingsrommet for om lag ei krone per kg for lagringspotet

Fem tollinjer

For potetindustrien vil en endring til prosenttoll styrke handlingsrommet med om lag fire kroner per kg når det gjelder potetmel og potetflak, skriver Grøntutvalget i møtereferatet der utvalget foreslår en overgang til prosenttoll for fem tollinjer.

-Bondelagsstyret må jobbe videre med dette spørsmålet, skriver heter det fra Grøntutvalget som forventer at dette blir tatt opp ved jordbruksforhandlingene i 2013 og revidert statsbudsjett 2013.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere