Ber om prosenttoll på grønt

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Grøntutvalget i Norges Bondelag ber Bondelagsstyret jobbe for prosenttoll for grøntprodukter.

I sitt siste møte uttrykte Grøntutvalget skuffelse over at Regjeringen IKKE har foreslått endringer fra krone til prosenttoll for produkter innenfor grøntsektoren.

Lite handlingsrom

I Norge har potet en førstehåndsomsetning på vel 600 millioner kroner, og matpotet utgjør halvparten av denne omsetningen. Grøntutvalget peker blant annet på at det for matpott ikke lenger er handlingsrom ved bruk av kronetoll. En endring til prosenttoll vil styrke handlingsrommet for om lag ei krone per kg for lagringspotet

Fem tollinjer

For potetindustrien vil en endring til prosenttoll styrke handlingsrommet med om lag fire kroner per kg når det gjelder potetmel og potetflak, skriver Grøntutvalget i møtereferatet der utvalget foreslår en overgang til prosenttoll for fem tollinjer.

-Bondelagsstyret må jobbe videre med dette spørsmålet, skriver heter det fra Grøntutvalget som forventer at dette blir tatt opp ved jordbruksforhandlingene i 2013 og revidert statsbudsjett 2013.

 

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere