I sitt siste møte uttrykte Grøntutvalget skuffelse over at Regjeringen IKKE har foreslått endringer fra krone til prosenttoll for produkter innenfor grøntsektoren.

Lite handlingsrom

I Norge har potet en førstehåndsomsetning på vel 600 millioner kroner, og matpotet utgjør halvparten av denne omsetningen. Grøntutvalget peker blant annet på at det for matpott ikke lenger er handlingsrom ved bruk av kronetoll. En endring til prosenttoll vil styrke handlingsrommet for om lag ei krone per kg for lagringspotet

Fem tollinjer

For potetindustrien vil en endring til prosenttoll styrke handlingsrommet med om lag fire kroner per kg når det gjelder potetmel og potetflak, skriver Grøntutvalget i møtereferatet der utvalget foreslår en overgang til prosenttoll for fem tollinjer.

-Bondelagsstyret må jobbe videre med dette spørsmålet, skriver heter det fra Grøntutvalget som forventer at dette blir tatt opp ved jordbruksforhandlingene i 2013 og revidert statsbudsjett 2013.