Ber om nasjonal biogass-strategi

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag vil ha politisk behandling av en nasjonal biogass-strategi så fort som mulig.

Spredning av biogass, ilustrasjonsfoto: Vidar P. Andresen.Norges Bondelag har i tett samarbeid med Avfall Norge og Bellona utarbeidet et eget forslag til en nasjonal biogass-strategi, blant annet med en målsetting om å få ned egne utslipp av metan og lystgass. Da Bondelaget møtte Stortingets energi- og miljøkomite til høring om forslaget til statsbudsjett for 2014, benyttet organisasjonen anledningen til å be komiteen medvirke til en politisk behandling av en slik strategi - så fort som mulig.

Bondelaget ser på konsekvensene

Bondelaget har siden 2006 arbeidet med å analysere konsekvensene av klimaendringene for norsk landbruk og hvordan næringa selv kan redusere sine klimagassutslipp. Samtidig har Bondelaget arbeidet med utvikling av nye energiformer.

Bekymret for global og nasjonal matroduksjon

-Vi ser med alvor på hastigheten som klimaet endrer seg med, og er bekymret over hvordan dette vil påvirke global og nasjonal matproduksjon, skriver Bondelaget i brevet til energi- og miljøkomiteen.

Tilførslene av korn kan svikte

-Norge er blitt avhengig av mer import av korn til menneskeføde og kraftfôr. Samtidig ser vi at verdensmarkedsprisene på korn oftere tangerer vår nasjonale kornpris. En indikasjon å at tilførslene til oss kan svikte er at klimaendringene gir mer intens nedbør, mer langvarig tørke og svekkelse av viktige økosystemer, heter det.

Grønne sertifikater

Ordningen med grønne sertifikater gjelder i Norge bare for utbyggingsprosjekter som ferdigstilles innen 2020. Sverige har en mer fleksibel modell, og Bondelaget mener den selvpålagte fristen må oppheves, slik at Norge får de samme betingelsene som i Sverige.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Finn Erlend Ødegård

0 Kommentarer

Det er ingen kommentarer

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere