Ber om nasjonal biogass-strategi

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag vil ha politisk behandling av en nasjonal biogass-strategi så fort som mulig.

Spredning av biogass, ilustrasjonsfoto: Vidar P. Andresen.Norges Bondelag har i tett samarbeid med Avfall Norge og Bellona utarbeidet et eget forslag til en nasjonal biogass-strategi, blant annet med en målsetting om å få ned egne utslipp av metan og lystgass. Da Bondelaget møtte Stortingets energi- og miljøkomite til høring om forslaget til statsbudsjett for 2014, benyttet organisasjonen anledningen til å be komiteen medvirke til en politisk behandling av en slik strategi - så fort som mulig.

Bondelaget ser på konsekvensene

Bondelaget har siden 2006 arbeidet med å analysere konsekvensene av klimaendringene for norsk landbruk og hvordan næringa selv kan redusere sine klimagassutslipp. Samtidig har Bondelaget arbeidet med utvikling av nye energiformer.

Bekymret for global og nasjonal matroduksjon

-Vi ser med alvor på hastigheten som klimaet endrer seg med, og er bekymret over hvordan dette vil påvirke global og nasjonal matproduksjon, skriver Bondelaget i brevet til energi- og miljøkomiteen.

Tilførslene av korn kan svikte

-Norge er blitt avhengig av mer import av korn til menneskeføde og kraftfôr. Samtidig ser vi at verdensmarkedsprisene på korn oftere tangerer vår nasjonale kornpris. En indikasjon å at tilførslene til oss kan svikte er at klimaendringene gir mer intens nedbør, mer langvarig tørke og svekkelse av viktige økosystemer, heter det.

Grønne sertifikater

Ordningen med grønne sertifikater gjelder i Norge bare for utbyggingsprosjekter som ferdigstilles innen 2020. Sverige har en mer fleksibel modell, og Bondelaget mener den selvpålagte fristen må oppheves, slik at Norge får de samme betingelsene som i Sverige.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Finn Erlend Ødegård

0 Kommentarer

Det er ingen kommentarer

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere