Ber om klimamøte med Erna

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Statsministeren mener norske kyr promper for mye. Bondelagslederen ønsker å møtes for å diskutere tiltak.

- Norges Bondelag har merket seg statsminister Erna Solbergs interesse for, og iver etter, klimatiltak i jordbrukssektoren. Vi ønsker derfor å invitere statsministeren til dialog for å drøfte mulige tiltak.

Det skriver leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i et brev som ble sendt til statsminister Erna Solberg i dag. Bakgrunnen for brevet er Erna Solbergs uttalelser tidligere i uka om at landbruksnæringa må være beredt på betydelige kutt etter klimatoppmøtet i Paris.

Kyr promper for mye

– Det er slik at norske kyr promper for mye, for å si det sånn. Transport og landbruk er de største områdene utenfor kvotepliktig sektor. Her må vi ta kutt som monner her hjemme. Vi må forberede oss på at utslippene fra disse sektorene må betydelig ned, sier statsministeren til VG.

I brevet skriver Lars Petter Bartnes at han er enig med statsministeren om at klimautslippene må kuttes, men at det er viktig med dialog med næringa om hvordan dette skal gjøres.

- Skiller seg fra andre sektorer

- Landbruket, som omfatter både jordbruk og skogbruk skiller seg på mange måter fra de andre utslippssektorene, den viktigste forskjellen er at landsektoreni stor grad handler om naturforvaltning mens klimaarbeidet rettet mot andre utslippsektorer i større grad kan ta utgangspunkt i energibruk og teknologi, skriver Bartnes i brevet til Solberg.

- Samtidig er det flere tiltak som vi vet virker, og som det jobbes med i dag. Blant annet klimarådgivning på gårdsnivå, biogassproduksjon og utvikling og implementering av ny teknologi. Dette, sammen med andre aktuelle tema, vil være et godt utgangspunkt for et dialogmøte med statsministeren.

Les hele brevet fra Lars Petter Bartnes til Erna Solberg her.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere