Ber om klimamøte med Erna

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Statsministeren mener norske kyr promper for mye. Bondelagslederen ønsker å møtes for å diskutere tiltak.

- Norges Bondelag har merket seg statsminister Erna Solbergs interesse for, og iver etter, klimatiltak i jordbrukssektoren. Vi ønsker derfor å invitere statsministeren til dialog for å drøfte mulige tiltak.

Det skriver leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i et brev som ble sendt til statsminister Erna Solberg i dag. Bakgrunnen for brevet er Erna Solbergs uttalelser tidligere i uka om at landbruksnæringa må være beredt på betydelige kutt etter klimatoppmøtet i Paris.

Kyr promper for mye

– Det er slik at norske kyr promper for mye, for å si det sånn. Transport og landbruk er de største områdene utenfor kvotepliktig sektor. Her må vi ta kutt som monner her hjemme. Vi må forberede oss på at utslippene fra disse sektorene må betydelig ned, sier statsministeren til VG.

I brevet skriver Lars Petter Bartnes at han er enig med statsministeren om at klimautslippene må kuttes, men at det er viktig med dialog med næringa om hvordan dette skal gjøres.

- Skiller seg fra andre sektorer

- Landbruket, som omfatter både jordbruk og skogbruk skiller seg på mange måter fra de andre utslippssektorene, den viktigste forskjellen er at landsektoreni stor grad handler om naturforvaltning mens klimaarbeidet rettet mot andre utslippsektorer i større grad kan ta utgangspunkt i energibruk og teknologi, skriver Bartnes i brevet til Solberg.

- Samtidig er det flere tiltak som vi vet virker, og som det jobbes med i dag. Blant annet klimarådgivning på gårdsnivå, biogassproduksjon og utvikling og implementering av ny teknologi. Dette, sammen med andre aktuelle tema, vil være et godt utgangspunkt for et dialogmøte med statsministeren.

Les hele brevet fra Lars Petter Bartnes til Erna Solberg her.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere