Ber om klimamøte med Erna

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Statsministeren mener norske kyr promper for mye. Bondelagslederen ønsker å møtes for å diskutere tiltak.

- Norges Bondelag har merket seg statsminister Erna Solbergs interesse for, og iver etter, klimatiltak i jordbrukssektoren. Vi ønsker derfor å invitere statsministeren til dialog for å drøfte mulige tiltak.

Det skriver leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i et brev som ble sendt til statsminister Erna Solberg i dag. Bakgrunnen for brevet er Erna Solbergs uttalelser tidligere i uka om at landbruksnæringa må være beredt på betydelige kutt etter klimatoppmøtet i Paris.

Kyr promper for mye

– Det er slik at norske kyr promper for mye, for å si det sånn. Transport og landbruk er de største områdene utenfor kvotepliktig sektor. Her må vi ta kutt som monner her hjemme. Vi må forberede oss på at utslippene fra disse sektorene må betydelig ned, sier statsministeren til VG.

I brevet skriver Lars Petter Bartnes at han er enig med statsministeren om at klimautslippene må kuttes, men at det er viktig med dialog med næringa om hvordan dette skal gjøres.

- Skiller seg fra andre sektorer

- Landbruket, som omfatter både jordbruk og skogbruk skiller seg på mange måter fra de andre utslippssektorene, den viktigste forskjellen er at landsektoreni stor grad handler om naturforvaltning mens klimaarbeidet rettet mot andre utslippsektorer i større grad kan ta utgangspunkt i energibruk og teknologi, skriver Bartnes i brevet til Solberg.

- Samtidig er det flere tiltak som vi vet virker, og som det jobbes med i dag. Blant annet klimarådgivning på gårdsnivå, biogassproduksjon og utvikling og implementering av ny teknologi. Dette, sammen med andre aktuelle tema, vil være et godt utgangspunkt for et dialogmøte med statsministeren.

Les hele brevet fra Lars Petter Bartnes til Erna Solberg her.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere