- Norges Bondelag har merket seg statsminister Erna Solbergs interesse for, og iver etter, klimatiltak i jordbrukssektoren. Vi ønsker derfor å invitere statsministeren til dialog for å drøfte mulige tiltak.

Det skriver leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i et brev som ble sendt til statsminister Erna Solberg i dag. Bakgrunnen for brevet er Erna Solbergs uttalelser tidligere i uka om at landbruksnæringa må være beredt på betydelige kutt etter klimatoppmøtet i Paris.

Kyr promper for mye

– Det er slik at norske kyr promper for mye, for å si det sånn. Transport og landbruk er de største områdene utenfor kvotepliktig sektor. Her må vi ta kutt som monner her hjemme. Vi må forberede oss på at utslippene fra disse sektorene må betydelig ned, sier statsministeren til VG.

I brevet skriver Lars Petter Bartnes at han er enig med statsministeren om at klimautslippene må kuttes, men at det er viktig med dialog med næringa om hvordan dette skal gjøres.

- Skiller seg fra andre sektorer

- Landbruket, som omfatter både jordbruk og skogbruk skiller seg på mange måter fra de andre utslippssektorene, den viktigste forskjellen er at landsektoreni stor grad handler om naturforvaltning mens klimaarbeidet rettet mot andre utslippsektorer i større grad kan ta utgangspunkt i energibruk og teknologi, skriver Bartnes i brevet til Solberg.

- Samtidig er det flere tiltak som vi vet virker, og som det jobbes med i dag. Blant annet klimarådgivning på gårdsnivå, biogassproduksjon og utvikling og implementering av ny teknologi. Dette, sammen med andre aktuelle tema, vil være et godt utgangspunkt for et dialogmøte med statsministeren.

Les hele brevet fra Lars Petter Bartnes til Erna Solberg her.