Ber om avklaring om rå mjølk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget og fem andre organisasjoner ber Helse- og omsorgsdepartementet behandle forskrift som omhandler salg av rå mjølk på nytt.

- På bakgrunn av forrige ukes uro rundt regelverket for salg av rå (upasteurisert) mjølk, vil vi be Helse- og omsorgsdepartementet om å ta opp igjen behandlingen av Forskrift om nasjonale bestemmelser om krav til varmebehandling ved omsetning av melk og fløte beregnet på direkte konsum, skriver Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gardsost, Oikos, Slow Food i Norge og Biologisk-dynamisk forening  i et felles brev til Helse – og omsorgsdepartementet.

Fire grunner til ny behandling:

1. Det har skjedd mye innen forbrukertrender og marked siden 2008. Etterspørsel etter et større matmangfold har økt siden 2008.
Utviklingen både når det gjelder lokalmat, lokale oster og økologisk mat har siden 2008 vært økende.

2. Mange produsenter får nå henvendelser om direktesalg av mjølk. I lovverket er dette tillatt dersom salget er tilfeldig. Hva som regnes som tilfeldig er ikke videre definert i forskriften og kan derfor være vanskelig å forholde seg til. For produsentene og ikke minst for forbrukernes helse vil det være en betydelig fordel om rå mjølk kunne selges i ordnede former.

3. Direktesalg av ubehandlet mjølk vil være svært egnet for produsenter som ønsker en nærhet til forbrukerne og kan skape en næringsutvikling på gårdens ressurser.

4. Det er i dag tillatt å selge ost av upasteurisert melk i butikk etter søknad og godkjenning, og vi mener derfor det bør vært mulig å se på muligheten av å tillate en begrenset omsetning av rå mjølk i kontrollerbare former.

Organisasjonene sier seg i brevet også villig til å være behjelpelig med mulige løsninger for å få salg av rå mjølk sikrest mulig for både bonden og forbrukeren.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere