Ber om avklaring om rå mjølk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget og fem andre organisasjoner ber Helse- og omsorgsdepartementet behandle forskrift som omhandler salg av rå mjølk på nytt.

- På bakgrunn av forrige ukes uro rundt regelverket for salg av rå (upasteurisert) mjølk, vil vi be Helse- og omsorgsdepartementet om å ta opp igjen behandlingen av Forskrift om nasjonale bestemmelser om krav til varmebehandling ved omsetning av melk og fløte beregnet på direkte konsum, skriver Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gardsost, Oikos, Slow Food i Norge og Biologisk-dynamisk forening  i et felles brev til Helse – og omsorgsdepartementet.

Fire grunner til ny behandling:

1. Det har skjedd mye innen forbrukertrender og marked siden 2008. Etterspørsel etter et større matmangfold har økt siden 2008.
Utviklingen både når det gjelder lokalmat, lokale oster og økologisk mat har siden 2008 vært økende.

2. Mange produsenter får nå henvendelser om direktesalg av mjølk. I lovverket er dette tillatt dersom salget er tilfeldig. Hva som regnes som tilfeldig er ikke videre definert i forskriften og kan derfor være vanskelig å forholde seg til. For produsentene og ikke minst for forbrukernes helse vil det være en betydelig fordel om rå mjølk kunne selges i ordnede former.

3. Direktesalg av ubehandlet mjølk vil være svært egnet for produsenter som ønsker en nærhet til forbrukerne og kan skape en næringsutvikling på gårdens ressurser.

4. Det er i dag tillatt å selge ost av upasteurisert melk i butikk etter søknad og godkjenning, og vi mener derfor det bør vært mulig å se på muligheten av å tillate en begrenset omsetning av rå mjølk i kontrollerbare former.

Organisasjonene sier seg i brevet også villig til å være behjelpelig med mulige løsninger for å få salg av rå mjølk sikrest mulig for både bonden og forbrukeren.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere