Ber om å møte Solhjell om rovdyrforliket

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Sau og Geit og Småbrukarlaget vil møte miljøvernministeren om oppfølging av rovdyrforliket.

I et brev til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell viser Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit til det et år gamle rovdyrforliket og tapssituasjonen for beitenæringa.

Organisasjonene vil ta opp utfordringer knyttet til

 • Uttak av rovdyr
  • Ulv
  • Bjørn
  • Jerv
  • Gaupe
 • Skadefelling og dokumentasjon av skader i beitesesongen
  • Skadedokumentasjon er en viktig del av tidslinja fra skade oppstår til en skadefellingssøknad er innvilget. Det er derfor viktig at dette skjer så hurtig som mulig, heter det
 • Mer penger til forebyggende og konfliktdempende tiltak
  • For at beitebrukerne skal kunne forebygge mot rovdyrskader på best mulig måte er midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak over statsbudsjettet svært viktig, skriver organisasjonene
 • Status for oppfølging av ulv i rovdyrforliket
  • I rovdyrforliket blir det vist til en avtale med Sverige Det skal tas endelig stilling til bestandsmål for ulv når en avtale med Sverige er på plass.. Det søkes om å få dette på plass innen 2013.

Brevet fra organisasjonene til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere