Ber landbruksministeren hjelpe Ørland-bønder

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Forsvarsbygg avviser å dekke tap for bønder som må legge om drifta på grunn av kampflybasen på Ørland. Nå ber Norges Bondelag landbruksministeren om å rydde opp.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge ber landbruksministeren hjelpe de 34 gårdsbrukene på Ørlandet.

34 gårdsbruk ligger innafor en definert støysone rundt kampflybasen som er under utbygging på Ørland. Forsvarsbygg tilbyr å betale ut erstatning for alle bolighus i denne sonen, men avviser å dekke tapene bøndene vil få som følge av flytting.

I dag møtte Norges Bondelag og Støygruppa Ørland Landbruks- og Matdepartementet for å be om deres hjelp til å rydde opp.

- Vi er bekymra for at landbruksnæringa i dette gode jordbruksområdet kan bli kraftig redusert når forholdene blir så vanskelig, og krever at det gis kompensasjon til bøndene på Ørlandet som får økonomiske tap som følge av flytting fra gården sin, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

For bøndene er det snakk om økonomiske ulemper knytta til økt reisevei og manglende oppholdsrom på gården dersom boligen rives. Mange ser seg også nødt til å legge ned produksjonen.

- Det er krevende å drive melkeproduksjon dersom du bor 10-15 kilometer fra bruket, og mange ser seg nødt til å legge ned. Men Forsvarsbygg vil i dag dekke verken bortfall av næringsinntekt eller driftsbygninger som blir verdiløse. Det er dramatisk og en situasjon det er nødt til å ryddes opp i, sier Per Skorge.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere