Ber landbruksministeren hjelpe Ørland-bønder

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Forsvarsbygg avviser å dekke tap for bønder som må legge om drifta på grunn av kampflybasen på Ørland. Nå ber Norges Bondelag landbruksministeren om å rydde opp.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge ber landbruksministeren hjelpe de 34 gårdsbrukene på Ørlandet.

34 gårdsbruk ligger innafor en definert støysone rundt kampflybasen som er under utbygging på Ørland. Forsvarsbygg tilbyr å betale ut erstatning for alle bolighus i denne sonen, men avviser å dekke tapene bøndene vil få som følge av flytting.

I dag møtte Norges Bondelag og Støygruppa Ørland Landbruks- og Matdepartementet for å be om deres hjelp til å rydde opp.

- Vi er bekymra for at landbruksnæringa i dette gode jordbruksområdet kan bli kraftig redusert når forholdene blir så vanskelig, og krever at det gis kompensasjon til bøndene på Ørlandet som får økonomiske tap som følge av flytting fra gården sin, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

For bøndene er det snakk om økonomiske ulemper knytta til økt reisevei og manglende oppholdsrom på gården dersom boligen rives. Mange ser seg også nødt til å legge ned produksjonen.

- Det er krevende å drive melkeproduksjon dersom du bor 10-15 kilometer fra bruket, og mange ser seg nødt til å legge ned. Men Forsvarsbygg vil i dag dekke verken bortfall av næringsinntekt eller driftsbygninger som blir verdiløse. Det er dramatisk og en situasjon det er nødt til å ryddes opp i, sier Per Skorge.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere