Ber landbruksministeren hjelpe Ørland-bønder

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Forsvarsbygg avviser å dekke tap for bønder som må legge om drifta på grunn av kampflybasen på Ørland. Nå ber Norges Bondelag landbruksministeren om å rydde opp.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge ber landbruksministeren hjelpe de 34 gårdsbrukene på Ørlandet.

34 gårdsbruk ligger innafor en definert støysone rundt kampflybasen som er under utbygging på Ørland. Forsvarsbygg tilbyr å betale ut erstatning for alle bolighus i denne sonen, men avviser å dekke tapene bøndene vil få som følge av flytting.

I dag møtte Norges Bondelag og Støygruppa Ørland Landbruks- og Matdepartementet for å be om deres hjelp til å rydde opp.

- Vi er bekymra for at landbruksnæringa i dette gode jordbruksområdet kan bli kraftig redusert når forholdene blir så vanskelig, og krever at det gis kompensasjon til bøndene på Ørlandet som får økonomiske tap som følge av flytting fra gården sin, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

For bøndene er det snakk om økonomiske ulemper knytta til økt reisevei og manglende oppholdsrom på gården dersom boligen rives. Mange ser seg også nødt til å legge ned produksjonen.

- Det er krevende å drive melkeproduksjon dersom du bor 10-15 kilometer fra bruket, og mange ser seg nødt til å legge ned. Men Forsvarsbygg vil i dag dekke verken bortfall av næringsinntekt eller driftsbygninger som blir verdiløse. Det er dramatisk og en situasjon det er nødt til å ryddes opp i, sier Per Skorge.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere