Beklagelig, men forståelig brudd

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

– Jeg forstår reaksjonene på grasrota. I sum var tilbudet for dårlig, sier styreleder Einar Enger i Felleskjøpet Agri.

– Det er beklagelig at det ikke blir en forhandlingsløsning. Men med bakgrunn i gapet mellom statens tilbud og de forventninger regjeringen selv har skapt gjennom landbruks- og matmeldingen, forstår jeg godt bøndenes reaksjoner. Derfor endte jordbruksoppgjøret som det gjorde, sier Enger.

Enger viser til at det fra regjeringshold gjentatte ganger er vist til at de gode ambisjonene i landbruks- og matmeldingen skulle følges opp i første jordbruksoppgjør.

– Når tilbudet ikke innebærer det løftet som var forventet, er det ikke overraskende at reaksjonene i landbruket blir sterke og at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fant det vanskelig å ta ansvar for videre forhandlinger. Denne fallhøyden mener jeg bestemt det er staten selv som har skapt, sier Enger.

Krever anerkjennelse


Enger mener statens tilbud reflekterer liten anerkjennelse av arbeidet som legges ned i norsk matproduksjon.

– For de av oss som kjenner til hvor mye arbeid som ligger bak et årsverk i landbruket, framstår statens behandling av næringa som urimelig. Bønder arbeider mye og hardt, og har liten fritid, og bør kunne kreve en mer rettferdig behandling fra samfunnets side, sier Enger.

(Kilde: Felleskjøpet)
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere