Beklagelig, men forståelig brudd

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

– Jeg forstår reaksjonene på grasrota. I sum var tilbudet for dårlig, sier styreleder Einar Enger i Felleskjøpet Agri.

– Det er beklagelig at det ikke blir en forhandlingsløsning. Men med bakgrunn i gapet mellom statens tilbud og de forventninger regjeringen selv har skapt gjennom landbruks- og matmeldingen, forstår jeg godt bøndenes reaksjoner. Derfor endte jordbruksoppgjøret som det gjorde, sier Enger.

Enger viser til at det fra regjeringshold gjentatte ganger er vist til at de gode ambisjonene i landbruks- og matmeldingen skulle følges opp i første jordbruksoppgjør.

– Når tilbudet ikke innebærer det løftet som var forventet, er det ikke overraskende at reaksjonene i landbruket blir sterke og at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fant det vanskelig å ta ansvar for videre forhandlinger. Denne fallhøyden mener jeg bestemt det er staten selv som har skapt, sier Enger.

Krever anerkjennelse


Enger mener statens tilbud reflekterer liten anerkjennelse av arbeidet som legges ned i norsk matproduksjon.

– For de av oss som kjenner til hvor mye arbeid som ligger bak et årsverk i landbruket, framstår statens behandling av næringa som urimelig. Bønder arbeider mye og hardt, og har liten fritid, og bør kunne kreve en mer rettferdig behandling fra samfunnets side, sier Enger.

(Kilde: Felleskjøpet)
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere