Beiterett i Høyesterett

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

I dag starter Høyesteretts behandling av anken fra Eli Dørum og Kåre Kleiva om beiterett.

Ole Jacob Helmen med en betydelig papirbunke: 2000 sider sakspapirer til Høyesteretts behandling av Kleiva-saken. Foto: Guro Bjørnstad.

Det var i juni 2010 at Eli Dørum og Kåre Kleiva tok ut stevning mot staten med krav om erstatning for rovdyrtapet sommeren 2007. Noen slik erstatning fikk de ikke, med henvisning til forskriften som stiller krav om at den enkelte sauebonde må handle aktsomt og gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap av sau.

Dørum og Kleiva mener de har krav på erstatning. Etter deres vurdering hadde de ikke andre alternativ enn å ha sauen på det aktuelle utmarksbeitet. De hadde omfattende tilsyn og vakthold, og handlet etter deres mening ikke uaktsomt da de slapp dyra på beite. Dersom de hadde sanket sauene tidligere, hadde de ikke hatt tilstrekkelig fôr for dyrene gjennom kommende vinter.

Prinsippsak
Og i dag starter Høyesteretts behandling av saken. – Dette er en prinsippsak som kan avgjøre hvorvidt husdyrholdere innenfor rovdyrsona kan opprettholde næringsgrunnlaget sitt, sier fagsjef og advokat Ole Jacob Helmen i Norges Bondelag, som mener at husdyrholdere kan bli skviset ut av næringen sin hvis de driver innenfor ulvesonen.

Helmen skal følge saken i Høyesterett de neste to dagene, hvor Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit er partshjelpere for Dørum og Kleiva. – Vi venter med stor interesse på utfallet av denne saken. All ære til Eli Dørum og Kåre Kleiva som tar belastningen med denne prinsippsaken, sier Helmen.

Les også: Støtter sak om beiteforbud

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets temasider jus og skatt

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere