Behov og interesse for Inn på tunet

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Det finnes i dag et bredt tilbud av Inn på tunet-tjenester, og det er både behov og interesse for tjenesten i kommunene.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Universitetet for miljø- og bioøkonomi (UMB) har i dag lagt fram hver sin rapport om Inn på tunet. UMB har tatt for seg kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet. NILF har gjort en markedsanalyse av Inn på tunet-tjenester.

Behov for mer kunnskap om Inn på tunet
Universitetet for miljø og biovitenskap har i dag lagt fram en forskningsrapport om kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet. Rapporten oppsummerer norske og internasjonale studier og er utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, NAV og Statens landbruksforvaltning. Både samfunnsutviklingen og signaler fra sentrale myndigheter krever nye løsninger for å utvikle bedre velferdstjenester blant annet for et stadig økende antall eldre, og personer som på grunn av psykiske lidelser faller utenfor arbeidslivet. Inn på tunet kan så lagt vise til gode resultater. Rapporten skrevet av Bente Berget og Bjarne O. Braastad ved Helse UMB gir føringer for videre satsing på forskning og kompetanseoppbygging av IPT i løpet av de neste fire årene.

Tydeligere tilbudsbeskrivelser er nødvendig
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har gjort en aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet-tjenester. (Prestvik et al. 2013).

I følge en spørreundersøkelse til alle landets kommuner, hvor hele 80 prosent svarte, fins Inn på tunet-tilbud eller lignende tilbud knyttet til gårdsbruk i rundt halvparten av landets kommuner. Mange kommuner er også i ferd med å starte opp. Kommuner med erfaring med Inn på Tunet er fornøyde med pris og kvalitet på tilbudene. Likevel er tilbudet fortsatt større enn etterspørselen. For videreutvikling av Inn på tunet må det utvikles tydelige tjenestekonsept som forklarer hva tjenesten går ut på. Enklere transaksjonsformer og bBedre organisering av tilbudssiden er også viktig. Rapporten fra NILF peker videre på at dialog mellom Inn på tunet-tilbydere og viktige aktører på kjøper- og brukersiden kan skape felles arenaer for utvikling av tjenestene. Dette igjen vil bidra til innovasjon i kommune- og velferdssektoren.

Nasjonal handlingsplan for inn på tunet
Regjeringen har vedtatt en nasjonal handlingsplan for Inn på tunet (2013-2017). Vi blir stadig flere eldre, det trengs nye opplæringsarenaer for barn og unge. Behovet for arbeidstreningstilbud er stort. Inn på tunet kan være et svar på slike utfordringer. Handlingsplanen som skal bidra til mer informasjon om de ulike omsorgstjenestene og styrke samarbeid på tvers av sektorene.

Nytt nettsted for Inn på tunet
Matmerk har lansert et nytt nettsted for Inn på Tunet. Det nye nettstedet skal gjøre det enklere for både tilbydere og brukere av Inn på tunet-tjenester å finne informasjon. Blant annet inneholder nettstedet fylkesvise og kommunevise tilbyderoversikter og oversikt over Inn på tunet-kontakter hos fylkesmennene

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere