Bedret erstatning og praktisering av MRSA-regelverket

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

LMD viser en bedre forståelse for hva sanering krever av bonden i nytt forslag.

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. Dette er forskriften som blant annet regulerer erstatning til svinebønder som må sanere etter funn av MRSA-bakterier i besetningen.

- Vi er glade for at forskriften endelig kommer på høring, det har Bondelaget og Norsvin jobbet for. Utkastet har ligget i departementsskuffen i mer enn ett år, mens flere bønder har måttet slakte grisene sine etter funn av antibiotikaresistente bakterier, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Nå vil Bartnes lese høringsforslaget nøye, men ved første øyekast ser han flere positive grep: - At erstatningssatsene for dyr heves med om lag 20 prosent er en bedring. Det er også en betraktelig heving av godtgjøring for egeninnsats, sier Bartnes.

Myndighetene og næringa har gått sammen om det som er verdens tøffeste strategi for å hindre at MRSA fester grep i norsk svinehold, nemlig å slakte alle griser i besetninger med smitte. Det gjøres for å hindre smitte til mennesker. - Skal vi klare å holde på strategien om at norsk husdyrhold skal være fritt for MRSA-bakterier, må kostnadene bli dekket, slår Bartnes fast.

LMD strammer opp forvaltningen

LMD har også bedt Mattilsynet og Landbruksdirektoratet endre praktiseringen av regelverket ved MRSA. – Her har Bondelaget og Norsvin fått betydelig gjennomslag. Myndighetene har i større grad fått opp øynene for bondens kostnader og belastninger når han blir pålagt å slakte dyra av hensyn til folkehelsa, sier Bartnes.

Blant innspillene bondeorganisasjonene har kommet med, er disse tatt til følge:

  • Mattilsynets beslutninger om hvilke tiltak som må gjøres på gården, skal ligge til grunn for utbetaling av erstatning. Tidligere har det vært tilfeller med avvik mellom hvilke tiltak Mattilsynet anser som nødvendige, og hvilke tiltak som det betales erstatning for. Dette skaper unødvendig usikkerhet og uforutsigbarhet for bonden.
  • Kostnader til utarbeidelse av saneringsplan dekkes. Utarbeidelse av en saneringsplan vil kreve kompetanse de fleste bønder ikke har. Nå kan utgifter til ekstern bistand kompenseres.
  • Ekstraordinære kostnader til slakting dekkes. Dette kan for eksempel dreie seg om overtidsbetaling til slakteriansatte.

Kontakt: Leder i  Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, tlf 90084576

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere