Bedre velferdsordninger kan få flere kvinner inn i landbruket

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Andre nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen er en av mange dyktige tillitsvalgte i Norges Bondelag. Her hjemme på gården Trudvang i Lindås, Hordaland.
Frøydis Haugen, andre nestleder i Norges Bondelag,er en av mange tillitsvalgte i Norges Bondelag. Unersøkelsen viser at kvinner vil bli valgt på grunn av sin kompetanse og ikke fordi de er kvinner. Her er Frøydis hjemme på gården Trudvang i Lindås, Hordaland.

I en undersøkelse blant bondelagets kvinnelige medlemmer, viser at bedre velferdsordninger det tydeligste grepet for å få flere kvinner inn i næringa.

Fakta om undersøkelsen
Undersøkelsen ble sendt på epost til de av Bondelagets 18 057 kvinnelige medlemmer vi har epost-adresser til.

Vi fikk 1958 svar.

Halvparten av de som svarte er aktiv bonde.

Det er viktig å merke seg at en slik undersøkelse kun er en temperatur tatt på organisasjonen, og ikke kan sies å være sannhet for alle kvinnelige bønder i Norge.

For å kartlegge hvordan hverdagen er som bonde, og hvordan kjønn virker inn i organisasjonslivet, har Bondelaget sendt ut en undersøkelse til sine kvinnelige medlemmer.

Blant tiltakene som nevnes for å få flere kvinner inn i næringa, seiler velferdsordninger opp som det største punktet. Det dreier seg både om ordninger rundt svangerskap, sykdom og ferie og fritid.

Bondelaget vil følge opp disse utfordringene om velferdsordninger, og skal blant annet lage en veileder for medlemmene.

Birte Usland er styremedlem i Norges Bondelag og jobber med likestilling i landbruket. Hun forteller at i forbindelse med svangerskap og fødsel er hele familien, og kvinner spesielt i en sårbar situasjon. 

- Vi hører for mange historier om at det brukes mye tid på å finne ut av retningslinjer, det gis uklare svar, ulike svar og man blir sendt fra sted til sted. Dette gjleder både i forbindelse med eventuelle sykemeldinger og permisjon. Det er ikke holdbart, dette er rettigheter vi har krav på, og vi ønsker at det skal komme på plass tydeligere retningslinjer for både bønder og NAV, sier Birte Usland. 

Kjønn ikke til hinder for tillitsverv

Et overveldende flertall svarer at det å være kvinne ikke er til hinder for å bli tillitsvalgt i landbruket. Et stort flertall mener også at de ikke blir behandlet annerledes enn menn som tillitsvalgte.

Flere svarte også at de misliker å bli spurt om å ta tillitsverv med begrunnelse av at valgkomiteen ønsker eller trenger flere kvinner i styret. De vil være tillitsvalgt med grunnlag i sin kompetanse og meninger, ikke i kjønn.

Kvinnene i undersøkelsen oppgir også utfordringer i forbindelse med sitt yrke. Det gjelder i blant annet utstyr og arbeidstøy som ikke er godt nok tilpasset kvinner, samt det at flere oppgir at de er blitt oversett i kjøpssituasjoner. Dette er holdninger i næringa som Bondelaget bør ta tak i, men også utfordringer vi kan spille videre til salgsprodusenter i landbruket.

Av andre likestillingstiltak, jobber Bondelaget for å få flere kvinner til å velge agronomutdanning, fordi kompetanse er en viktig vei inn i landbruket.

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere