Bedre velferdsordninger kan få flere kvinner inn i landbruket

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Andre nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen er en av mange dyktige tillitsvalgte i Norges Bondelag. Her hjemme på gården Trudvang i Lindås, Hordaland.
Frøydis Haugen, andre nestleder i Norges Bondelag,er en av mange tillitsvalgte i Norges Bondelag. Unersøkelsen viser at kvinner vil bli valgt på grunn av sin kompetanse og ikke fordi de er kvinner. Her er Frøydis hjemme på gården Trudvang i Lindås, Hordaland.

I en undersøkelse blant bondelagets kvinnelige medlemmer, viser at bedre velferdsordninger det tydeligste grepet for å få flere kvinner inn i næringa.

Fakta om undersøkelsen
Undersøkelsen ble sendt på epost til de av Bondelagets 18 057 kvinnelige medlemmer vi har epost-adresser til.

Vi fikk 1958 svar.

Halvparten av de som svarte er aktiv bonde.

Det er viktig å merke seg at en slik undersøkelse kun er en temperatur tatt på organisasjonen, og ikke kan sies å være sannhet for alle kvinnelige bønder i Norge.

For å kartlegge hvordan hverdagen er som bonde, og hvordan kjønn virker inn i organisasjonslivet, har Bondelaget sendt ut en undersøkelse til sine kvinnelige medlemmer.

Blant tiltakene som nevnes for å få flere kvinner inn i næringa, seiler velferdsordninger opp som det største punktet. Det dreier seg både om ordninger rundt svangerskap, sykdom og ferie og fritid.

Bondelaget vil følge opp disse utfordringene om velferdsordninger, og skal blant annet lage en veileder for medlemmene.

Birte Usland er styremedlem i Norges Bondelag og jobber med likestilling i landbruket. Hun forteller at i forbindelse med svangerskap og fødsel er hele familien, og kvinner spesielt i en sårbar situasjon. 

- Vi hører for mange historier om at det brukes mye tid på å finne ut av retningslinjer, det gis uklare svar, ulike svar og man blir sendt fra sted til sted. Dette gjleder både i forbindelse med eventuelle sykemeldinger og permisjon. Det er ikke holdbart, dette er rettigheter vi har krav på, og vi ønsker at det skal komme på plass tydeligere retningslinjer for både bønder og NAV, sier Birte Usland. 

Kjønn ikke til hinder for tillitsverv

Et overveldende flertall svarer at det å være kvinne ikke er til hinder for å bli tillitsvalgt i landbruket. Et stort flertall mener også at de ikke blir behandlet annerledes enn menn som tillitsvalgte.

Flere svarte også at de misliker å bli spurt om å ta tillitsverv med begrunnelse av at valgkomiteen ønsker eller trenger flere kvinner i styret. De vil være tillitsvalgt med grunnlag i sin kompetanse og meninger, ikke i kjønn.

Kvinnene i undersøkelsen oppgir også utfordringer i forbindelse med sitt yrke. Det gjelder i blant annet utstyr og arbeidstøy som ikke er godt nok tilpasset kvinner, samt det at flere oppgir at de er blitt oversett i kjøpssituasjoner. Dette er holdninger i næringa som Bondelaget bør ta tak i, men også utfordringer vi kan spille videre til salgsprodusenter i landbruket.

Av andre likestillingstiltak, jobber Bondelaget for å få flere kvinner til å velge agronomutdanning, fordi kompetanse er en viktig vei inn i landbruket.

 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere