Bedre velferdsordninger kan få flere kvinner inn i landbruket

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Andre nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen er en av mange dyktige tillitsvalgte i Norges Bondelag. Her hjemme på gården Trudvang i Lindås, Hordaland.
Frøydis Haugen, andre nestleder i Norges Bondelag,er en av mange tillitsvalgte i Norges Bondelag. Unersøkelsen viser at kvinner vil bli valgt på grunn av sin kompetanse og ikke fordi de er kvinner. Her er Frøydis hjemme på gården Trudvang i Lindås, Hordaland.

I en undersøkelse blant bondelagets kvinnelige medlemmer, viser at bedre velferdsordninger det tydeligste grepet for å få flere kvinner inn i næringa.

Fakta om undersøkelsen
Undersøkelsen ble sendt på epost til de av Bondelagets 18 057 kvinnelige medlemmer vi har epost-adresser til.

Vi fikk 1958 svar.

Halvparten av de som svarte er aktiv bonde.

Det er viktig å merke seg at en slik undersøkelse kun er en temperatur tatt på organisasjonen, og ikke kan sies å være sannhet for alle kvinnelige bønder i Norge.

For å kartlegge hvordan hverdagen er som bonde, og hvordan kjønn virker inn i organisasjonslivet, har Bondelaget sendt ut en undersøkelse til sine kvinnelige medlemmer.

Blant tiltakene som nevnes for å få flere kvinner inn i næringa, seiler velferdsordninger opp som det største punktet. Det dreier seg både om ordninger rundt svangerskap, sykdom og ferie og fritid.

Bondelaget vil følge opp disse utfordringene om velferdsordninger, og skal blant annet lage en veileder for medlemmene.

Birte Usland er styremedlem i Norges Bondelag og jobber med likestilling i landbruket. Hun forteller at i forbindelse med svangerskap og fødsel er hele familien, og kvinner spesielt i en sårbar situasjon. 

- Vi hører for mange historier om at det brukes mye tid på å finne ut av retningslinjer, det gis uklare svar, ulike svar og man blir sendt fra sted til sted. Dette gjleder både i forbindelse med eventuelle sykemeldinger og permisjon. Det er ikke holdbart, dette er rettigheter vi har krav på, og vi ønsker at det skal komme på plass tydeligere retningslinjer for både bønder og NAV, sier Birte Usland. 

Kjønn ikke til hinder for tillitsverv

Et overveldende flertall svarer at det å være kvinne ikke er til hinder for å bli tillitsvalgt i landbruket. Et stort flertall mener også at de ikke blir behandlet annerledes enn menn som tillitsvalgte.

Flere svarte også at de misliker å bli spurt om å ta tillitsverv med begrunnelse av at valgkomiteen ønsker eller trenger flere kvinner i styret. De vil være tillitsvalgt med grunnlag i sin kompetanse og meninger, ikke i kjønn.

Kvinnene i undersøkelsen oppgir også utfordringer i forbindelse med sitt yrke. Det gjelder i blant annet utstyr og arbeidstøy som ikke er godt nok tilpasset kvinner, samt det at flere oppgir at de er blitt oversett i kjøpssituasjoner. Dette er holdninger i næringa som Bondelaget bør ta tak i, men også utfordringer vi kan spille videre til salgsprodusenter i landbruket.

Av andre likestillingstiltak, jobber Bondelaget for å få flere kvinner til å velge agronomutdanning, fordi kompetanse er en viktig vei inn i landbruket.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere