Bedre utgangspunkt

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Tilbudet gir et bedre utgangspunkt enn i fjor. Likevel er dette bare halvparten av jordbrukets krav.

Fra pressekonferansen i LMD, fra venstre Småbrukarlagets leder Merete Furuberget, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og statens forhandlingsleder, Leif Forsell, foto: Ragna Kronstad.Det er utfordrende, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke i den første kommentaren å ha blitt kjent med hovedpunktene i tilbudet. - Det gjenstår fortsatt en grundig gjennomgang før vi kan si hva som er vår endelige holdning til det staten har presentert i dag, understreker han.

Statens tilbud vil gi en gjennomsnittlig inntektsheving på 6000 kroner pr.årsverk sammenlignet med andre grupper.

-Det er helt nødvendig når vi vet at en melkebonde i dag tjener omkring 300.000 kroner pr. årsverk.  Det er fortsatt langt opp til det andre grupper i samfunnet tjener.

For svak prioritering

Det er i dag stort behov for å øke den norske produksjonen av korn og storfekjøtt. Samtidig er det viktig for fremtiden til næringa at unge velger å starte som bønder.  Dette er også hovedprioriteringene i jordbrukets krav.

-Staten må bruke mer budsjettmidler om vi skal få til den satsningen som er nødvendig på disse områdene, sier Bjørke.

Må se grundigere på tilbudet

-Nå må vi sette oss ned å se nøye på tilbudet fra staten, før vi kan avgjøre om det er grunnlag for forhandlinger. Vi mener det kravet vi la frem for en drøy uke siden vil gi den optimismen som behøves i næringa for å øke norsk matproduksjon. Nå gjenstår det å se om dette ender med et resultat som kan gi noe av den samme effekten, avslutter Bjørke.

Bondelagets temaside jordbruksoppgjøret 2013

Kontaktperson: Leder Nils T. Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere