Bedre utgangspunkt

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Tilbudet gir et bedre utgangspunkt enn i fjor. Likevel er dette bare halvparten av jordbrukets krav.

Fra pressekonferansen i LMD, fra venstre Småbrukarlagets leder Merete Furuberget, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og statens forhandlingsleder, Leif Forsell, foto: Ragna Kronstad.Det er utfordrende, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke i den første kommentaren å ha blitt kjent med hovedpunktene i tilbudet. - Det gjenstår fortsatt en grundig gjennomgang før vi kan si hva som er vår endelige holdning til det staten har presentert i dag, understreker han.

Statens tilbud vil gi en gjennomsnittlig inntektsheving på 6000 kroner pr.årsverk sammenlignet med andre grupper.

-Det er helt nødvendig når vi vet at en melkebonde i dag tjener omkring 300.000 kroner pr. årsverk.  Det er fortsatt langt opp til det andre grupper i samfunnet tjener.

For svak prioritering

Det er i dag stort behov for å øke den norske produksjonen av korn og storfekjøtt. Samtidig er det viktig for fremtiden til næringa at unge velger å starte som bønder.  Dette er også hovedprioriteringene i jordbrukets krav.

-Staten må bruke mer budsjettmidler om vi skal få til den satsningen som er nødvendig på disse områdene, sier Bjørke.

Må se grundigere på tilbudet

-Nå må vi sette oss ned å se nøye på tilbudet fra staten, før vi kan avgjøre om det er grunnlag for forhandlinger. Vi mener det kravet vi la frem for en drøy uke siden vil gi den optimismen som behøves i næringa for å øke norsk matproduksjon. Nå gjenstår det å se om dette ender med et resultat som kan gi noe av den samme effekten, avslutter Bjørke.

Bondelagets temaside jordbruksoppgjøret 2013

Kontaktperson: Leder Nils T. Bjørke.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere