– De siste årene har vi fulgt dyrevelferden hos svin tett, og gjort en rekke tiltak for å bedre velferden og å få bedre oversikt. Til sammen bidrar dette til at vi kan si at velferden hos våre griser er god, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes etter møtet med landbruks- og matminister Olaug Bollestad i dag. 

Næringa har hevet kompetansen til svinebønder og røktere gjennom dyrevelferdsprogram. Det har vært tett samarbeid med veterinærer og god dokumentasjon av faktiske forhold i hver besetning. Sammen med helt klare konsekvenser for svineprodusenter som ikke oppfyller kravene i programmet, er dette et godt system for både å heve dyrevelferden og å holde god oversikt. Nesten alle griser er nå i en besetning som er omfattet av dyrevelferdsprogrammet.

– Det er næringa selv som har tatt initiativ til dyrevelferdsprogrammet for svin. Nå venter vi på at det skal bli forskriftsfestet, slik at det blir obligatorisk for alle svineprodusenter, sier Bartnes.

Antall registrerte halesår på gris på slakteriene har gått ned, og stabilisert seg på et lavt nivå. Dette er en indikator som tyder på at velferden er god. Alle avvik følges opp, og det tar nå kortere tid før det er rettet opp. – Dette er med på å tegne et godt og realistisk bilde av at velferden hos griser, sier Bartnes.