Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Ledertrio gjenvalgt 2018
Ledertrioen i Norges Bondelag ble gjenvalgt på årsmøtet.

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Lars Petter Bartnes ble valgt til leder i Norges Bondelag i 2014 og går dermed inn i sitt femte år som bondelagsleder.

- Jeg vil takke årsmøtet for tilliten. Norsk landbruk er inne i ei tid med flere store utfordringer. Markedsubalanse for noen produksjoner og økt fokus på dyrevelferd er blant temaene som vil kreve mye oppmerksomhet framover. Jeg ser fram til å ta fatt på oppgavene i lag med ei samla landbruksnæring, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 49 år gammel og kommer fra Steinkjer kommune. Bartnes har brei organisasjonserfaring. Han var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skogdrift.

Bjørn Gimming (45) fra Østfold er gjenvalgt som 1. nestleder og går inn i sitt tredje år. Gimming er fra Idd i Østfold hvor han driver med korn og ammeku.

- Bondelaget har 63.000 medlemmer over hele landet og er blant Norges største og mest slagkraftige organisasjoner. Jeg ser fram til å jobbe sammen med hele organisasjonen for bedre rammevilkår for norsk mat og landbruk i året som kommer, sier Gimming.

Frøydis Haugen (39) fra Hordaland er gjenvalgt som 2. nestleder i Norges Bondelag. Haugen er fra Bergen og driver med melkeproduksjon i Lindås i Hordaland. Hun går inn i sitt andre år som 2. nestleder. Leder og nestlederne utgjør Bondelagets forhandlingsutvalg i jordbruksoppgjøret.

Gjenvalg av styremedlemmer

Birte Usland fra Vest-Agder, John-Erik Skjellnes Johansen fra Nordland og Arne Elias Østerås fra Hedmark og representant for Felleskjøpet, er gjenvalgt som ordinære styremedlemmer i Norges Bondelag. Merethe Sund fra Nordland ble valgt som nytt ordinært styremedlem og representant for Nortura for ett år.

Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er gjenvalgt som 1. varamedlem og Erling Aas-Eng fra Hedmark som 2. varamedlem. Audun Skjervøy, leder av Valldal Bondelag i Møre og Romsdal er valgt som nytt 3. varamedlem.

Ordfører og valgnemnd

Arne Magnus Aasen fra Møre og Romsdal er gjenvalgt som ordfører og Martha Mjølnerød fra Østfold er valgt som ny varaordfører.

Sonja Herikstad Skårland er valgt som ny leder av valgnemnda for 2019.

 

Styret i Norges Bondelag:

Lars Petter Bartnes, leder (gjenvalgt)

Bjørn Gimming, 1. nestleder (gjenvalgt)

Frøydis Haugen, 2. nestleder (gjenvalgt)

Einar Frogner, styremedlem (ikke på valg)

Birte Usland, styremedlem (gjenvalgt)

Arnstein Røyneberg, styremedlem (ikke på valg)

John-Erik Skjellnes, styremedlem (gjenvalgt)

Nils Asle Dolmseth, TINEs styrerepresentant (ikke på valg)

Merethe Sund, Norturas styrerepresentant (ny)

Arne Elias Østerås, Felleskjøpets styrerepresentant (gjenvalgt)

Bodhild Fjelltveit, 1. varamedlem (gjenvalgt)

2. og 3. vara møter ved frafall

Erling Aas-Eng, 2. varamedlem (gjenvalgt)

Audun Skjervøy, 3. varamedlem (ny)

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere