Bartnes gjenvalgt som leder av Norges Bondelag

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

Årsmøtet til Norges Bondelag har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (48) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er valgt som ny 2. nestleder for organisasjonen.

Lars Petter Bartnes har vært leder av Norges Bondelag siden 2014. Etter at det er klart hvordan årets jordbruksoppgjør skal avsluttes, varsler bondelagslederen at det kommende stortingsvalget vil være organisasjonens øverste prioritet framover.

- Vi vil jobbe knallhardt for at fortsatt trygg, norsk matproduksjon over hele landet skal være en av de viktigste sakene inn mot stortingsvalget. Jeg ser fram til å ta tak i jobben sammen med en sterk og landsdekkende organisasjon i vekst, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 48 år gammel og kommer fra Steinkjer kommune. Bartnes har brei organisasjonserfaring. Han var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skogdrift.

Bjørn Gimming (44) fra Østfold er gjenvalgt som 1. nestleder og går inn i sitt andre år. Frøydis Haugen (38) fra Hordaland er valgt som ny 2. nestleder i Norges Bondelag.

Frøydis Haugen- Jeg er både ydmyk og stolt over å gå inn i ledelsen til en av Norges viktigste organisasjoner. Landbruket har sterk støtte i opinionen og jeg ser fram til å sette spørsmålet om framtida for trygg, norsk mat på dagsorden inn mot stortingsvalget, sier Haugen.

Frøydis Haugen bor i Lindås i Hordaland hvor hun driver gårdsbruk med melkeproduksjon. Haugen har vært leder i Hordaland Bondelag siden 2013.

Einar Frogner fra Hedmark, Arnstein Røyneberg fra Rogaland, Nils Asle Dolmseth fra Sør-Trøndelag og representant for Tine og Oddveig Gikling-Bjørnå fra Møre og Romsdal og representant for Nortura, er gjenvalgt som ordinære styremedlemmer.

Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er gjenvalgt som 1. varamedlem. Erling Aas-Eng fra Hedmark er valgt som ny 2. varamedlem og Bente Stensland fra Vestfold er valgt som ny 3. varamedlem.

Arne Magnus Aasen fra Møre og Romsdal er gjenvalgt som ordfører med Kjerstin G. Lundegård, Hedmark som varaordfører.

Styret i Norges Bondelag:

Lars Petter Bartnes, leder (gjenvalgt)
Bjørn Gimming, 1. nestleder (gjenvalgt)
Frøydis Haugen, 2. nestleder (ny)
Einar Frogner, styremedlem (gjenvalgt)
Birte Usland, styremedlem (ikke på valg)
Arnstein Røyneberg, styremedlem (gjenvalgt)
John-Erik Skjellnes, styremedlem (ikke på valg)
Nils Asle Dolmseth, TINEs styrerepresentant (gjenvalgt)
Oddveig Gikling-Bjørnå, Norturas styrerepresentant (gjenvalgt)
Arne Elias Østerås, Felleskjøpets styrerepresentant (ikke på valg)
Bodhild Fjelltveit, 1. varamedlem (gjenvalgt)
Erling Aas-Eng, 2. varamedlem (ny)
Bente Stensland, 3. varamedlem (ny)

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere