Bartnes gjenvalgt som leder av Norges Bondelag

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes

Årsmøtet til Norges Bondelag har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (48) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er valgt som ny 2. nestleder for organisasjonen.

Lars Petter Bartnes har vært leder av Norges Bondelag siden 2014. Etter at det er klart hvordan årets jordbruksoppgjør skal avsluttes, varsler bondelagslederen at det kommende stortingsvalget vil være organisasjonens øverste prioritet framover.

- Vi vil jobbe knallhardt for at fortsatt trygg, norsk matproduksjon over hele landet skal være en av de viktigste sakene inn mot stortingsvalget. Jeg ser fram til å ta tak i jobben sammen med en sterk og landsdekkende organisasjon i vekst, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 48 år gammel og kommer fra Steinkjer kommune. Bartnes har brei organisasjonserfaring. Han var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skogdrift.

Bjørn Gimming (44) fra Østfold er gjenvalgt som 1. nestleder og går inn i sitt andre år. Frøydis Haugen (38) fra Hordaland er valgt som ny 2. nestleder i Norges Bondelag.

Frøydis Haugen- Jeg er både ydmyk og stolt over å gå inn i ledelsen til en av Norges viktigste organisasjoner. Landbruket har sterk støtte i opinionen og jeg ser fram til å sette spørsmålet om framtida for trygg, norsk mat på dagsorden inn mot stortingsvalget, sier Haugen.

Frøydis Haugen bor i Lindås i Hordaland hvor hun driver gårdsbruk med melkeproduksjon. Haugen har vært leder i Hordaland Bondelag siden 2013.

Einar Frogner fra Hedmark, Arnstein Røyneberg fra Rogaland, Nils Asle Dolmseth fra Sør-Trøndelag og representant for Tine og Oddveig Gikling-Bjørnå fra Møre og Romsdal og representant for Nortura, er gjenvalgt som ordinære styremedlemmer.

Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er gjenvalgt som 1. varamedlem. Erling Aas-Eng fra Hedmark er valgt som ny 2. varamedlem og Bente Stensland fra Vestfold er valgt som ny 3. varamedlem.

Arne Magnus Aasen fra Møre og Romsdal er gjenvalgt som ordfører med Kjerstin G. Lundegård, Hedmark som varaordfører.

Styret i Norges Bondelag:

Lars Petter Bartnes, leder (gjenvalgt)
Bjørn Gimming, 1. nestleder (gjenvalgt)
Frøydis Haugen, 2. nestleder (ny)
Einar Frogner, styremedlem (gjenvalgt)
Birte Usland, styremedlem (ikke på valg)
Arnstein Røyneberg, styremedlem (gjenvalgt)
John-Erik Skjellnes, styremedlem (ikke på valg)
Nils Asle Dolmseth, TINEs styrerepresentant (gjenvalgt)
Oddveig Gikling-Bjørnå, Norturas styrerepresentant (gjenvalgt)
Arne Elias Østerås, Felleskjøpets styrerepresentant (ikke på valg)
Bodhild Fjelltveit, 1. varamedlem (gjenvalgt)
Erling Aas-Eng, 2. varamedlem (ny)
Bente Stensland, 3. varamedlem (ny)

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere