Bamble årets lokallag

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bamble bondelag mottok i dag prisen for årets lokallag under årsmøtet til Norges Bondelag.

Leder i Bamble Bondelag, Erik Dahl med prisen Årets lokallag.Prisen er på 30.000 kroner og går til et lokallag som har utmerket seg positivt det siste året. Når det gjelder årets vinner har juryen vektlagt det høye aktivitetsnivået, både for egne medlemmer og folk flest.

- Laget gjennomfører aktivitetene med lyst og med godt humør, og er en stor ressurs for landbruket i Telemark. Aktivitetene er rettet både mot ”folk flest” og mot egne medlemmer, sier juryen i sin begrunnelse.

Glad og stolt leder

Bamble Bondelag har i løpet av det siste året har blant annet arrangert studiering, vardebrenning, kuslipp, Åpen gård, rovviltkveld, førstehjelpskurs, ungdomsdag, kalvedag for førskolen, krankurs, fagdag om grøfting, julemiddag og ungdomsdag.

En glad og stolt lokallagsleder Erik Dahl mottok prisen på vegne av Bamble Bondelag under Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer i dag.

- Dette betyr mye, ikke bare for vårt lokallag, men for hele Telemark Bondelag. Vi er ikke det store landbruksfylket i nasjonal sammenheng, så det er flott at vi får vist hva vi bidrar med, sier lokallagsleder Erik Dahl.

Hele styret i Bamble Bondelag

- Inspirasjon for hele Telemark

- Denne utmerkelsen er en stor inspirasjon for å jobbe videre, ikke bare i lokallaget, men i hele fylket. Vi håper at flere lokallag i fylket kan lære av oss. Nå framover skal vi jobbe med kunnskapsbygging opp mot politikere, forbrukere og egne medlemmer, sier han.

Bamble Bondelag hadde en medlemsvekst på ni prosent i 2014 og har nå om lag 130 medlemmer. Juryen fremhever den gode jobben som lokallaget gjør overfor lokale politikere og myndigheter. Jevnlige møter med ordfører og personlig kontakt med de lokale partilederne er en viktig del av dette arbeidet. Lokallaget er i tillegg aktive i sosiale media og svært synlige i lokale media.

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere