Bamble årets lokallag

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bamble bondelag mottok i dag prisen for årets lokallag under årsmøtet til Norges Bondelag.

Leder i Bamble Bondelag, Erik Dahl med prisen Årets lokallag.Prisen er på 30.000 kroner og går til et lokallag som har utmerket seg positivt det siste året. Når det gjelder årets vinner har juryen vektlagt det høye aktivitetsnivået, både for egne medlemmer og folk flest.

- Laget gjennomfører aktivitetene med lyst og med godt humør, og er en stor ressurs for landbruket i Telemark. Aktivitetene er rettet både mot ”folk flest” og mot egne medlemmer, sier juryen i sin begrunnelse.

Glad og stolt leder

Bamble Bondelag har i løpet av det siste året har blant annet arrangert studiering, vardebrenning, kuslipp, Åpen gård, rovviltkveld, førstehjelpskurs, ungdomsdag, kalvedag for førskolen, krankurs, fagdag om grøfting, julemiddag og ungdomsdag.

En glad og stolt lokallagsleder Erik Dahl mottok prisen på vegne av Bamble Bondelag under Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer i dag.

- Dette betyr mye, ikke bare for vårt lokallag, men for hele Telemark Bondelag. Vi er ikke det store landbruksfylket i nasjonal sammenheng, så det er flott at vi får vist hva vi bidrar med, sier lokallagsleder Erik Dahl.

Hele styret i Bamble Bondelag

- Inspirasjon for hele Telemark

- Denne utmerkelsen er en stor inspirasjon for å jobbe videre, ikke bare i lokallaget, men i hele fylket. Vi håper at flere lokallag i fylket kan lære av oss. Nå framover skal vi jobbe med kunnskapsbygging opp mot politikere, forbrukere og egne medlemmer, sier han.

Bamble Bondelag hadde en medlemsvekst på ni prosent i 2014 og har nå om lag 130 medlemmer. Juryen fremhever den gode jobben som lokallaget gjør overfor lokale politikere og myndigheter. Jevnlige møter med ordfører og personlig kontakt med de lokale partilederne er en viktig del av dette arbeidet. Lokallaget er i tillegg aktive i sosiale media og svært synlige i lokale media.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere