Bali-pakken i WTO vedtatt

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Medlemslanda i WTO er no samde om ein pakke med tekstar. Avtala inneber ikkje reduksjonar i toll og støtte for norske bønder.

Generaldirektør Albert Azevedo i WTO og forhandlingsleiar på landbruk, John Adank, foto: Hildegunn Gjengedal.Medlemslanda i WTO (Verdas Handelsorganisasjon) vedtok 11.30 i føremiddag, lokal tid, den såkalla Bali-pakken. I pakken ligg det tekstar om u-landsreglar for offentlege oppkjøp til matvarelager, eksportstøtte, tollkvoteadministrering, bomull og ein eigen pakke for dei fattigaste landa. Gjennom natta var det fleire kriser, også etter at USA og India var samde om ein tekst om matsikkerheit.

Matsikkerheit

Mest spenning gjennom veka var likevel knytt til spørsmålet rundt matsikkerheit. India kjempa for retten til å kjøpe opp mat til lager for utdeling til fattige. Sidan oppkjøp ikkje skjer til marknadspris blir det rekna som handelsforstyrrande støtte. India har akkurat innført eit nytt oppkjøpsprogram som ikkje fell under dagens avtale. Den nye semja inneber at landa har fire år på seg til å finne ei permanent løysing på dette spørsmålet.

Gledeleg, seier Ianssen

- Det er gledeleg at matsikkerheit kom så sterkt fram under desse forhandlingane, og at ein fann ei løysing som gjer det Første nestleiar Kirsten Ianssen,foto: Hildegunn Gjengedal.mogleg med denne typen oppkjøp, seier nestleiar Kristin Ianssen I Norges Bondelag. Ho følgde forhandlingane på Bali som del av den norske delegasjonen.

Konkrete forhandlingar i Geneve

Sjølv om innhaldet i Bali-pakken er lite konkret, har avtala skapt ny giv i dei fastlåste forhandlingane som starta i Doha i 2001. No er det venta at ein går vidare med konkrete forhandlingar om ei ny avtale i WTO-hovedstaden Geneve. I løpet av neste år skal dei bli samde om eit arbeidsprogram.

Ikkje konkrete konsekvensar for norske bønder

- Avtala ser ikkje ut til å få konkrete konsekvensar for norske bønder. Men forhandlingane om redusert støtte og toll på landbruksområdet vil no halde fram i Geneve, og det kan få store konsekvensar for norsk matproduksjon. Vi vil halde fram kampen for alle lands rett til nok politisk handlingsrom til å brødfø sitt eige folk, seier Ianssen.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere