Bali-pakken i WTO vedtatt

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Medlemslanda i WTO er no samde om ein pakke med tekstar. Avtala inneber ikkje reduksjonar i toll og støtte for norske bønder.

Generaldirektør Albert Azevedo i WTO og forhandlingsleiar på landbruk, John Adank, foto: Hildegunn Gjengedal.Medlemslanda i WTO (Verdas Handelsorganisasjon) vedtok 11.30 i føremiddag, lokal tid, den såkalla Bali-pakken. I pakken ligg det tekstar om u-landsreglar for offentlege oppkjøp til matvarelager, eksportstøtte, tollkvoteadministrering, bomull og ein eigen pakke for dei fattigaste landa. Gjennom natta var det fleire kriser, også etter at USA og India var samde om ein tekst om matsikkerheit.

Matsikkerheit

Mest spenning gjennom veka var likevel knytt til spørsmålet rundt matsikkerheit. India kjempa for retten til å kjøpe opp mat til lager for utdeling til fattige. Sidan oppkjøp ikkje skjer til marknadspris blir det rekna som handelsforstyrrande støtte. India har akkurat innført eit nytt oppkjøpsprogram som ikkje fell under dagens avtale. Den nye semja inneber at landa har fire år på seg til å finne ei permanent løysing på dette spørsmålet.

Gledeleg, seier Ianssen

- Det er gledeleg at matsikkerheit kom så sterkt fram under desse forhandlingane, og at ein fann ei løysing som gjer det Første nestleiar Kirsten Ianssen,foto: Hildegunn Gjengedal.mogleg med denne typen oppkjøp, seier nestleiar Kristin Ianssen I Norges Bondelag. Ho følgde forhandlingane på Bali som del av den norske delegasjonen.

Konkrete forhandlingar i Geneve

Sjølv om innhaldet i Bali-pakken er lite konkret, har avtala skapt ny giv i dei fastlåste forhandlingane som starta i Doha i 2001. No er det venta at ein går vidare med konkrete forhandlingar om ei ny avtale i WTO-hovedstaden Geneve. I løpet av neste år skal dei bli samde om eit arbeidsprogram.

Ikkje konkrete konsekvensar for norske bønder

- Avtala ser ikkje ut til å få konkrete konsekvensar for norske bønder. Men forhandlingane om redusert støtte og toll på landbruksområdet vil no halde fram i Geneve, og det kan få store konsekvensar for norsk matproduksjon. Vi vil halde fram kampen for alle lands rett til nok politisk handlingsrom til å brødfø sitt eige folk, seier Ianssen.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere