Ba finanskomiteen om skattefritak

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ba finanskomiteen bidra til å oppretthalde skattefritak ved sal av gardsbruk innafor familien, i dagens høyring i Stortinget.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge under høyringa i finanskomiteen. Til venstre direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Finanskomiteen på Stortinget arrangerer i dag og i morgon høyring om forslaget til statsbudsjett for 2016. 

- I regjeringserklæringa vart vi lova målretta bruke skatteendringar som skulle styrke bondens økonomiske stilling. Summen så langt er det motsette, sa generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge under høyringa i dag.

Norges Bondelag har reagert sterkt på at regjeringa i forslaget til statsbudsjett for 2016 fjernar den såkalla tiårsregelen, ein regel som gir skattefritak på omsetting av landbrukseigedom innafor familien, dersom garden har vore eigd av noverande eigar i meir enn ti år. Tre av fire eigedomsoverdragingar innafor landbruket skjer i familien.

Brukte Camilla (21) som døme

- Det er positivt at regjeringa foreslår å reduserer skatten på sal av landbrukseigedom, men eg har inga forståing for at unge bønder skal betale den rekninga, sa Per Skorge, og fortalde om den 21 år gamle bonden Camilla Røed som har planlagt å ta over heimgarden i Vestfold ved årsskiftet.

- Etter regjeringa sitt forslag vil familien hennes få ei skatteskjerping på 585.000 kroner ekstra ved dette salet. Det er eigenkapitalen på garden som då blir svekka, og det vil gå utover investeringsevna til dei unge bøndene, sa Skorge.

- Endrar familiejordbruket

Generalsekretæren i Norges Bondelag fekk fleire spørsmål frå politikarane frå både regjeringspartia og opposisjonspartia etter sitt innlegg.

Leiaren i finanskomiteen, Hans Olav Syversen frå KrF spurte om Bondelaget ser dette som eit forslag i eit strukturrammeverk.

- Dersom vi berre slepp til dei kreftene som har mykje kapital, kjem vi til å sjå eit heilt anna jordbruk enn eit familiejordbruk. Denne skatteskjerpinga går til åtak på familiejordbruket, svarte Per Skorge.

Siri Meling frå Høgre spurte om ikkje bøndene kjem betre ut av det enn det Skorge skisserte, når vi ser alle skatteendringane samla.

- For dei 70-80 prosentane av norske bønder som sel garden innafor familien, er dette berre ei skatteskjerping, sa Per Skorge då.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere