Avviste erstatning til beitebrukerne i Rendalen etter ulveangrep

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er oppgitt over at Miljø-og klimadepartementet avviser at beitebrukerne i rendalen skal få mulighet til å søke om lik  erstatning som beitebrukerne på Hadeland fikk i 2017.

Klima-og miljødepartementet avviser Bondelagets krav om at beitebrukerne som ble rammet av ulveangrepene i Rendalen sommeren 2016 får søke om erstatning på likt grunnlag som beitebrukerne i Oslo, Akershus og Oppland fikk i 2017.

- Vi hadde håpet på et annet svar og er oppgitt over avslaget på vegne av beitebrukerne, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag krevde i et brev til Klima- og miljødepartementet (KMD) før jul i fjor at også beitebrukere som ble rammet av ulveangrepene i Rendalen i 2016 skal få anledning til å søke om erstatning på tilsvarende grunnlag som beitebrukerne i Oslo, Akershus og Oppland.

Beitebrukerne behandles ulikt

Department begrunner avslaget med at erstatningsordningene som Oslo, Akershus og Oppland fikk var på grunn av «en særskilt ordning for denne spesielle situasjonen med særlig store tap.»

-Det er urimelig at beitebrukere som opplever det samme skal behandles ulikt. Departementet understreker i avslaget at kompensasjon som ble gitt på Hadeland var ekstraordinært tiltak. Det er til lite hjelp når lovverket ikke er i samsvar med dagens reelle rovdyrsituasjon. Derfor trenger vi å få på plass et nytt lovverk, understreker Bartnes.

Departementet skriver videre at ved senere tilfeller vil den den ordinære søknadsordningen for forebyggende tiltak gjelde, og at beitebruker og beitelag på forhånd må søke om tilskudd til tiltak eller gjør avtale med fylkesmannen. Dette gjelder selv om det er snakk om akuttiltak.

-Tap av dyr på beite til ulv i beiteprioriterte områder skjer dessverre oftere og oftere. Ulvebestanden er kraftig vekst, noe som gjør at vi får flere ulv inn i de prioriterte beiteområdene og som gir ekstreme utslag i enkeltområder. Et oppdatert lovverk vil føre til mer forutsigbarhet for beitebrukere og beitelag, mener Bartnes.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene 2017 - 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere