Avvikler pelsdyrnæringen: - En trist dag for norsk næringsliv

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa avvikler pelsdyrnæringa i Norge. De nekter fortsatt å gjøre opp for seg.

Regjeringen avsluttet i dag sin behandling av proposisjonen som vil avvikle pelsdyrnæringen i Norge. I og med at regjeringspartiene har flertall i Stortinget ligger det an til at dette blir endelig resultat i den politiske behandlingen. 

- Dette er en trist dag for norsk næringsliv og pelsdyrnæringa især. Hele prosessen fram mot å avvikle ei hel næring står til stryk.  Saken er viktig for alle som driver næringsvirksomhet, det er betimelig å spørre – hvem blir den neste? spør Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Vanlige familier, som driver en lovlig næring rundt om i landet, vil rammes hardt både økonomisk og menneskelig. Det håper jeg politikerne som har vedtatt dette tar innover seg, understreker Bartnes.

Forslaget om å forby pelsdyrhold i Norge innen 2025 kom som et resultat av regjeringsforhandlingene på Jeløya i 2018. FrP og Høyre valgte da å ofre næringa for å få Venstre inn i regjeringen.

- Dette er en uforutsigbar måte å drive næringspolitikk på. Prosessen har vært uryddig, avgjørelsen er ikke juridisk forankret og den foreslåtte kompensasjonen er altfor dårlig. Likevel avvikler en blåblå regjering – med Høyre i spissen – en hel næring på det mange med oss mener er et mangelfullt grunnlag.

I det opprinnelige lovforslaget, som ble fremmet i november i fjor, foreslo regjeringen en kompensasjon for de rammede på 365 millioner kroner.  Etter høringsrunden og KrFs inntog i regjeringa er denne summen nå økt til om lag 500 millioner kroner.

- Det beløpet som er foreslått står ikke i noe forhold til utregninger som er gjennomført. Den marginale økningen regjeringen har strukket seg til i proposisjonen endrer ikke på realitetene i erstatningsordningen, sier Bartnes.

Regjeringen fastholder prinsippet om at det er bokførte verdier i pelsproduksjonen som skal legges til grunn for erstatningsutmåling. Dette har vært hovedinnvendingen mot forslaget hele tiden, fordi den modellen ikke synliggjør den reelle verdien av tapet som pelsdyrbøndene utsettes for. Selv om de samtidig innrømmer at bokført verdi er mangelfullt som erstatningsgrunnlag, framstår det hele som et kynisk og useriøst spill fra Regjeringens side.

Anslag fra Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk analyse, viser at kompensasjonen må opp på et nivå på omlag 2 milliarder kroner for å kunne dekke reelle kostnader, tapte investeringer og tap av framtidige inntekter.   

- Politikerne må i det minste gjøre opp for seg slik at de som rammes får en anstendig erstatning. Familier mister sitt økonomiske grunnlag, investeringer er verdiløse og gårdene mister verdi.  Mange steder finnes det ikke gode muligheter til omstilling, sier Bartnes.


  •  

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere