Faktisk kjenner vi ikke til at avstanden noen gang har vært større. Jeg er derfor nå svært usikker på om dette er noe å forhandle om, sier Kjell A. Sølverød, leder i Telemark Bondelag i en kommentar til det tilbudet Staten la fram i jordbruksoppgjøret i dag.

Og skulle det bli et brudd i år, så skal vi nok vite å la høre fra oss, sier bondelagslederen.

- Tilbudet vil føre til at gapet mellom bønder og andre grupper øker, ikke at det tettes, sier Sølverød. Det ser vi siden Statens tilbud betyr 13.000 kroner i økte inntektsmuligheter pr årsverk i jordbruket. Andre grupper ligger an til å få en inntektsøkning på 17.400 kroner. Jeg hadde forventa at vi ble tilbudt ei kronemessig lik utvikling med andre som et utgangspunkt for forhandlinger. Nå er vi langt fra det i tilbudet, og dette er svært skuffende, sier Sølverød.

- Stortinget har nylig vedtatt ei ny landbruks- og matmelding som vi mener varsla et positivt taktskifte for norsk landbruk og matproduksjon. Derfor er vi både skuffa og bekymra over det tilbudet Staten har lagt fram i dag. Skuffa over at de ikke en gang tilbyr lik kronemessig vekst som sammenlignbare grupper og bekymra for hvilke konsekvenser dette får for bøndene og produksjon av norsk mat. -Dette tilbudet vil ikke øke matproduksjonen, sier bondelagslederen i Telemark.

-Jordbruket har i år levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Nå opplever vi at Regjeringa ikke sjøl tar sin egen landbruks- og matmelding på alvor. Det er svært alvorlig, slår Sølverød fast.

Selv om tilbudet er altfor lavt, ser fylkelederen et par lyspunkt: Forslagene om økte investe-ringsvirkemidler og gjeninnføring av grøftetilskuddet