Avslutter WTO-møte uten resultater

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Avslutning ministermøte i WTO 2017
Generaldirektør Roberto Azevedo, forhandlingsleder Susana Malcorra og presseansvarlig Keith Rockwell måtte konkluderer med at det ikke ble resultat etter 3 dager med ministermøte.

Etter 3 dagers ministermøte måtte WTO gi opp å komme fram til resultater. – Det er klart at det ble ingen resultater på landbruk, konkluderte generaldirektør Roberto Azevedo. En slutterklæring på landbruk ble gitt opp. Alt som gjenstår er en uttalelse fra forhandlingsleder at medlemmene vil forhandle videre etter ministermøtet.

- Vi har gjort stor framgang, men ikke nok. Hadde medlemmene vært mer fleksible kunne vi oppnådd mer, sa generaldirektøren Roberto Azevedo på slutten av møtet i Buenos Aires.


Siste døgnet ble det gjort forsøk på å bli enige om arbeidsprogram på landbruksområdet, men forslagene oppnådde ikke enighet. Det eneste som sto igjen til slutt var forhandlingsleders oppsummering om at medlemmene ville fortsette forhandlinger på markedsadgang, internstøtte og eksportkonkurranse (selv om eksportstøtte vedtatt fjernet, bruker USA og andre land fremdeles eksportkreditter og andre former for å støtte eksport). 


Bondelaget er lettet

- Jeg er lettet over at det ikke ble enighet om konkrete kutt i internstøtte her i Buenos Aires. Det hadde vært svært alvorlig for norske bønder, om dette hadde vært resultatet. Vi trenger alle verktøyene i verktøykassa, også støtte som er knyttet opp til produksjonen, sier 1.nestleder Bjørn Gimming, som fulgte forhandlingene i Buenos Aires helt til slutt.


Det var særlig internstøtte som var vektlagt før ministermøtet i år. Flere forslag som kunne fått store negative effekter på norske bønder ble lagt fram siste halvåret. Ingen av disse nådde fram. 


Diskusjonene om landbruk og de andre forhandlingsområdene vil etter hvert holde fram på vanlig måte i WTOs hovedstad Geneve. Men det blir sannsynligvis rolig i de nærmeste månedene. Neste milepæl vil bli ministermøtet om to år.


- Det er et liv etter Buenos Aires. Men det er opp til oss å gi mening og verdi til dette livet, avsluttet forhandlingsleder Susana Malcorra.

 

For mer informasjon (NB! Tidsforskjell. Buenos Aires ligger 4 timer bak Norge):

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag: +47 412 75 230
Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver i Norges Bondelag: +47 905 18 379

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere