Avslutter WTO-møte uten resultater

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Avslutning ministermøte i WTO 2017
Generaldirektør Roberto Azevedo, forhandlingsleder Susana Malcorra og presseansvarlig Keith Rockwell måtte konkluderer med at det ikke ble resultat etter 3 dager med ministermøte.

Etter 3 dagers ministermøte måtte WTO gi opp å komme fram til resultater. – Det er klart at det ble ingen resultater på landbruk, konkluderte generaldirektør Roberto Azevedo. En slutterklæring på landbruk ble gitt opp. Alt som gjenstår er en uttalelse fra forhandlingsleder at medlemmene vil forhandle videre etter ministermøtet.

- Vi har gjort stor framgang, men ikke nok. Hadde medlemmene vært mer fleksible kunne vi oppnådd mer, sa generaldirektøren Roberto Azevedo på slutten av møtet i Buenos Aires.


Siste døgnet ble det gjort forsøk på å bli enige om arbeidsprogram på landbruksområdet, men forslagene oppnådde ikke enighet. Det eneste som sto igjen til slutt var forhandlingsleders oppsummering om at medlemmene ville fortsette forhandlinger på markedsadgang, internstøtte og eksportkonkurranse (selv om eksportstøtte vedtatt fjernet, bruker USA og andre land fremdeles eksportkreditter og andre former for å støtte eksport). 


Bondelaget er lettet

- Jeg er lettet over at det ikke ble enighet om konkrete kutt i internstøtte her i Buenos Aires. Det hadde vært svært alvorlig for norske bønder, om dette hadde vært resultatet. Vi trenger alle verktøyene i verktøykassa, også støtte som er knyttet opp til produksjonen, sier 1.nestleder Bjørn Gimming, som fulgte forhandlingene i Buenos Aires helt til slutt.


Det var særlig internstøtte som var vektlagt før ministermøtet i år. Flere forslag som kunne fått store negative effekter på norske bønder ble lagt fram siste halvåret. Ingen av disse nådde fram. 


Diskusjonene om landbruk og de andre forhandlingsområdene vil etter hvert holde fram på vanlig måte i WTOs hovedstad Geneve. Men det blir sannsynligvis rolig i de nærmeste månedene. Neste milepæl vil bli ministermøtet om to år.


- Det er et liv etter Buenos Aires. Men det er opp til oss å gi mening og verdi til dette livet, avsluttet forhandlingsleder Susana Malcorra.

 

For mer informasjon (NB! Tidsforskjell. Buenos Aires ligger 4 timer bak Norge):

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag: +47 412 75 230
Hildegunn Gjengedal, seniorrådgiver i Norges Bondelag: +47 905 18 379

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere