Avhengig av flere oppgjør med samme fortegn

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-For å nå målene er vi helt avhengig av flere oppgjør framover som videreutvikler inntekts- og velferdspolitikken.

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Det skriver Norges Bondelag til Stortingets næringskomite i forbindelsen med høringen av Stortingsproposisjon 164 S, Jordbruksoppgjøret 2013. - Dette oppgjøret innebærer en videreutvikling av inntektspolitikken som er ført etter 2005, og i tråd med inntektsmålet i landbruks- og matmeldinga, skriver Bondelaget.

Samtidig viser Norges Bondelag til hovedmålet i landbruks- og matmeldinga om å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsveksten. - For å nå målene i landbruks- og matmeldinga er vi helt avhengig av flere oppgjør framover som videreutvikler inntekts- og velferdspolitikken, understreker Bondelaget.

Investeringer

I brevet til Stortingets næringskomite, ber Bondelaget komiteen medvirke til

  • at det i arbeidet med statsbudsjettet etableres ei flerårig investeringspakke som prioriterer opprusting av eksisterende bygninger,og investeringer på mindre og mellomstore bruk,
  • at en ordning med investeringsfond med skattefordel innføres i landbruket.

Forgang i ny naturskadelov

Norges Bondelag viser også til utfordringene kornproduksjonen i Norge har stått over for de siste årene, med vanskelige innhøstingsforhold, flom og i år en kald og fuktig vår som har gjort at mye av arealene er seint sådd.

Bondelaget etterlyser fortgang i arbeidet med ny naturlov,og ber samtidig om at næringskomiteen medvirker til at det etableres et mat- og fôrkornlager som kan dekke ett års forbruk.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere