Atypisk variant av BSE bekrefta

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Det er bekrefta at ei ku i Nord-Trøndelag har den atypiske varianten av storfesjukdommen BSE. Det er ikke fare for spredning av smitte.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes er glad for at kontrollrutinene fungerer.

- Denne saken viser at de norske kontrollrutinene fungerer, og det er jeg glad for. Det er et tett og godt samarbeid mellom myndigheter, veterinærer og bonde som gjør at vi kan avdekke sykdom så raskt, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Sist uke meldte Mattilsynet at rutinemessige prøver av ei ku i ei besetning i Nord-Trøndelag viste indikasjoner på BSE, kugalskap. Prøvene er nå analysert i et referanselaboratorium i Storbritannia for å finne ut hvilken form av BSE det er snakk om. Det viser seg at kua hadde en atypisk variant av BSE som man antar oppstår sporadisk. Det er altså ikke snakk om smitte fra fôr.

Eneste norske tilfelle

Asbjørn Helland, fylkesleder i Nord-Trøndelag BondelagDen atypiske formen for BSE kan oppstå spontant hos eldre dyr, og har ingen sammenheng med fôret. Det er en variant som kan oppstå i ett tilfelle per 1-2 million dyr. Overvåkingsresultatene fram til nå, der 273 000 norske storfe har testet negativt for BSE, støtter også opp under at vi i Norge har hatt god kontroll med produksjon og fôret. 

- Det er ikke overraskende, men likevel godt å få bekrefta at det er den atypiske varianten som kan oppstå spontant det dreier seg om, sier Asbjørn Helland, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag. 
- Som bonde er det uansett en belastning å oppleve at det er ditt dyr som er det første som får denne diagnosen her til lands, selv om bonden her har kommet opp i situasjonen helt uforskyldt.  Vi er opptatt av at bonden nå får god oppfølging og støtte til å håndtere denne situasjonen, sier Helland.

Ingen fare for ytterligere smitte

BSE er en sykdom som rammer voksent storfe og som påvirker dyrets hjerne og sentralnervesystem.
Den syke kua var 15 år gammel, av kjøttferase og ble avliva på gården på grunn av en skade. Som en del av overvåkingsprogrammet for BSE, ble det rutinemessig tatt prøver for BSE. Kua ble destruert og ikke levert til slakt. Det har ikke blitt levert melk herfra, siden dette er ei rein kjøttbesetning.

Den vanligste måten BSE smitter på, er gjennom beinmelfôr. Det store utbruddet av kugalskap i Storbritannia på 1990-tallet smittet på denne måten. Beinmelfôr til drøvtyggere har vært forbudt i Norge siden 1990. Mattilsynet er tydelig på at påvisningen av BSE hos en norsk ku ikke endrer noe med mattryggheten i Norge. Klassisk BSE kan i sjeldne tilfeller overføres til mennesker gjennom infiserte kjøttprodukter, men det ingenting som tilsier at dette er et problem for den atypiske varianten. Norsk kjøtt og melk er fortsatt trygt å spise.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere