Atypisk variant av BSE bekrefta

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Det er bekrefta at ei ku i Nord-Trøndelag har den atypiske varianten av storfesjukdommen BSE. Det er ikke fare for spredning av smitte.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes er glad for at kontrollrutinene fungerer.

- Denne saken viser at de norske kontrollrutinene fungerer, og det er jeg glad for. Det er et tett og godt samarbeid mellom myndigheter, veterinærer og bonde som gjør at vi kan avdekke sykdom så raskt, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Sist uke meldte Mattilsynet at rutinemessige prøver av ei ku i ei besetning i Nord-Trøndelag viste indikasjoner på BSE, kugalskap. Prøvene er nå analysert i et referanselaboratorium i Storbritannia for å finne ut hvilken form av BSE det er snakk om. Det viser seg at kua hadde en atypisk variant av BSE som man antar oppstår sporadisk. Det er altså ikke snakk om smitte fra fôr.

Eneste norske tilfelle

Asbjørn Helland, fylkesleder i Nord-Trøndelag BondelagDen atypiske formen for BSE kan oppstå spontant hos eldre dyr, og har ingen sammenheng med fôret. Det er en variant som kan oppstå i ett tilfelle per 1-2 million dyr. Overvåkingsresultatene fram til nå, der 273 000 norske storfe har testet negativt for BSE, støtter også opp under at vi i Norge har hatt god kontroll med produksjon og fôret. 

- Det er ikke overraskende, men likevel godt å få bekrefta at det er den atypiske varianten som kan oppstå spontant det dreier seg om, sier Asbjørn Helland, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag. 
- Som bonde er det uansett en belastning å oppleve at det er ditt dyr som er det første som får denne diagnosen her til lands, selv om bonden her har kommet opp i situasjonen helt uforskyldt.  Vi er opptatt av at bonden nå får god oppfølging og støtte til å håndtere denne situasjonen, sier Helland.

Ingen fare for ytterligere smitte

BSE er en sykdom som rammer voksent storfe og som påvirker dyrets hjerne og sentralnervesystem.
Den syke kua var 15 år gammel, av kjøttferase og ble avliva på gården på grunn av en skade. Som en del av overvåkingsprogrammet for BSE, ble det rutinemessig tatt prøver for BSE. Kua ble destruert og ikke levert til slakt. Det har ikke blitt levert melk herfra, siden dette er ei rein kjøttbesetning.

Den vanligste måten BSE smitter på, er gjennom beinmelfôr. Det store utbruddet av kugalskap i Storbritannia på 1990-tallet smittet på denne måten. Beinmelfôr til drøvtyggere har vært forbudt i Norge siden 1990. Mattilsynet er tydelig på at påvisningen av BSE hos en norsk ku ikke endrer noe med mattryggheten i Norge. Klassisk BSE kan i sjeldne tilfeller overføres til mennesker gjennom infiserte kjøttprodukter, men det ingenting som tilsier at dette er et problem for den atypiske varianten. Norsk kjøtt og melk er fortsatt trygt å spise.

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere