Attraktiv for forbruker

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Hanne Refsholt og Arne Kolberg
Hanne Refsholt og Arne Kolberg på Bondetinget.

Et klart forbrukerblikk er avgjørende for å skape verdier for bonden i framtida.

Arne Kolberg, administrerende direktør i Nortura var i årsmøtets del om samvirke, tydelig i sitt råd på hva som må til for å skape økonomiske verdier framover.         

– Vi må være attraktive for forbruker for å styrke vår andel av markedet, understreket Kolberg. Han la vekt på at når Nortura har trukket fram bonden i sin markedsføring, blir tillitsforholdet avgjørende.  Bonden som merkevare står meget sterkt, bygget opp over mange år. - Dette kan fort rives ned hvis vi ikke er tilliten er verdig, påpekte Arne Kolberg.

Genial eierform for samfunn og bonde

Hanne Refsholt, administrerende direktør i Tine, var opptatt av hvordan samvirke som eierform gir tilbake til både bonde og samfunn. – Gjennom solidarisk opptreden får bonden størst mulig opptreden og best økonomi totalt sett. Ved å bruke vår samlede kraft kan vi bidra i samfunnet og opprettholde landbruket i Norge, sa Hanne Refsholt.

Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse, viste til at selv om Sverige har 4 til 5 ganger større jordressurser enn Norge, så er verdiskapingen fra næringsmiddelindustrien ikke mye større enn i Norge. – Det er et eksempel på at politikk virker og at organiseringen i samvirke er smart, sa Smedshaug.

Tid for nye salgskanaler?

I debatten som fulgte stilte flere spørsmål om ikke tiden er inne for å utvikle egne salgskanaler for å sikre mer kontroll og verdiskaping.

- Tiden er inne for Bondens butikk, sa Bente Gro Slettebø fra Rogaland. Tor Jacob Solberg fra Østfold fulgte opp og understreket hvor mye man kan være stolt av og etterlyste sterkere eierskap til salgskanaler for landbruket. 

Øk fokus på kunnskap om samvirke for å styrke lojaliteten, var også et stikkord for flere innlegg.

Som Erlend Fiskum fra Nord-Trøndlega sa: «Vi kan aldri snakke nok om verdien av et godt fungerende landbrukssamvirke».

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere