Arne Kolberg, administrerende direktør i Nortura var i årsmøtets del om samvirke, tydelig i sitt råd på hva som må til for å skape økonomiske verdier framover.         

– Vi må være attraktive for forbruker for å styrke vår andel av markedet, understreket Kolberg. Han la vekt på at når Nortura har trukket fram bonden i sin markedsføring, blir tillitsforholdet avgjørende.  Bonden som merkevare står meget sterkt, bygget opp over mange år. - Dette kan fort rives ned hvis vi ikke er tilliten er verdig, påpekte Arne Kolberg.

Genial eierform for samfunn og bonde

Hanne Refsholt, administrerende direktør i Tine, var opptatt av hvordan samvirke som eierform gir tilbake til både bonde og samfunn. – Gjennom solidarisk opptreden får bonden størst mulig opptreden og best økonomi totalt sett. Ved å bruke vår samlede kraft kan vi bidra i samfunnet og opprettholde landbruket i Norge, sa Hanne Refsholt.

Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse, viste til at selv om Sverige har 4 til 5 ganger større jordressurser enn Norge, så er verdiskapingen fra næringsmiddelindustrien ikke mye større enn i Norge. – Det er et eksempel på at politikk virker og at organiseringen i samvirke er smart, sa Smedshaug.

Tid for nye salgskanaler?

I debatten som fulgte stilte flere spørsmål om ikke tiden er inne for å utvikle egne salgskanaler for å sikre mer kontroll og verdiskaping.

- Tiden er inne for Bondens butikk, sa Bente Gro Slettebø fra Rogaland. Tor Jacob Solberg fra Østfold fulgte opp og understreket hvor mye man kan være stolt av og etterlyste sterkere eierskap til salgskanaler for landbruket. 

Øk fokus på kunnskap om samvirke for å styrke lojaliteten, var også et stikkord for flere innlegg.

Som Erlend Fiskum fra Nord-Trøndlega sa: «Vi kan aldri snakke nok om verdien av et godt fungerende landbrukssamvirke».