Attraktiv for forbruker

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Hanne Refsholt og Arne Kolberg
Hanne Refsholt og Arne Kolberg på Bondetinget.

Et klart forbrukerblikk er avgjørende for å skape verdier for bonden i framtida.

Arne Kolberg, administrerende direktør i Nortura var i årsmøtets del om samvirke, tydelig i sitt råd på hva som må til for å skape økonomiske verdier framover.         

– Vi må være attraktive for forbruker for å styrke vår andel av markedet, understreket Kolberg. Han la vekt på at når Nortura har trukket fram bonden i sin markedsføring, blir tillitsforholdet avgjørende.  Bonden som merkevare står meget sterkt, bygget opp over mange år. - Dette kan fort rives ned hvis vi ikke er tilliten er verdig, påpekte Arne Kolberg.

Genial eierform for samfunn og bonde

Hanne Refsholt, administrerende direktør i Tine, var opptatt av hvordan samvirke som eierform gir tilbake til både bonde og samfunn. – Gjennom solidarisk opptreden får bonden størst mulig opptreden og best økonomi totalt sett. Ved å bruke vår samlede kraft kan vi bidra i samfunnet og opprettholde landbruket i Norge, sa Hanne Refsholt.

Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse, viste til at selv om Sverige har 4 til 5 ganger større jordressurser enn Norge, så er verdiskapingen fra næringsmiddelindustrien ikke mye større enn i Norge. – Det er et eksempel på at politikk virker og at organiseringen i samvirke er smart, sa Smedshaug.

Tid for nye salgskanaler?

I debatten som fulgte stilte flere spørsmål om ikke tiden er inne for å utvikle egne salgskanaler for å sikre mer kontroll og verdiskaping.

- Tiden er inne for Bondens butikk, sa Bente Gro Slettebø fra Rogaland. Tor Jacob Solberg fra Østfold fulgte opp og understreket hvor mye man kan være stolt av og etterlyste sterkere eierskap til salgskanaler for landbruket. 

Øk fokus på kunnskap om samvirke for å styrke lojaliteten, var også et stikkord for flere innlegg.

Som Erlend Fiskum fra Nord-Trøndlega sa: «Vi kan aldri snakke nok om verdien av et godt fungerende landbrukssamvirke».

 

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere