Årets KSL-standard er klar

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Den nye KSL-standarden er bygget over samme lest som tidligere, men skjemaer og veiledere har ny grafisk utforming.

De viktigste innholdsmessige endringene i årets KSL-standarden, er:
  • HMS-heftet er tettere knyttet til sjekkliste nr. 1, Generelle krav til gården, slik at HMS-gjennomgangen blir en mer naturlig del av egenrevisjonen.
  • Kravene i miljøplanen kommer tydeligere fram i sjekklista.
  • I fjørfestandarden er varemottakerkrav knyttet til dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling, som trer i kraft 1. juli 2013, tatt inn.
  • Den nye bransjestandarden for potetcystenematode er integrert i potetstandarden.
  • Det er satt økt fokus på verdien av å utarbeide tiltaksplaner ved gjennomføring av egenrevisjon.

Kilde: KSL Matmerk

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere