Æresmedlem Christoffer Kjørven er død

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Æresmedlem

Christoffer Kjørven ble utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag i 1996 under Bondelagets 100-årsjubileum. Han døde 21.februar, vel 90 år gammel.

Kjørven var ansatt i Norges Bondelag sammenhengende i 39 år, i ulike stillinger. Karrieren startet som fylkessekretær i hjemfylket Oppland i 1954. Kjørven fortsatte i sekretariatet i Oslo i 1958 og var leder for faglig-politisk avdeling i mange år. Seinere ble han assisterende generalsekretær fra 1987 til 1991, og arbeidet enda to år som spesialrådgiver fram til han ble pensjonist i 1993. Han ble også utnevnt til æresmedlem i Lunner Bondelag.

Med inngående kjennskap til driftsøkonomien og vilkår landet rundt, var han sentral i å utforme mange av virkemidlene i landbrukspolitikken. Med enorm oversikt og en god hukommelse ble han en sentral aktør i utviklingen av norsk landbruk på 70- og 80-tallet.

Norges Bondelag er takknemlig for Christoffer Kjørven store innsats og brennende engasjementet for landbruket.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere