Arbeidsuhell gir bøndene skattesmell

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringens fjerning av arveavgiften kan gi bøndene skattesmell i milliardklassen.

- Vi forutsetter at dette er et arbeidsuhell som regjeringen retter umiddelbart, sier Bondelagets generalsekretær Per Skorge.

Regjeringen går i tilleggsproposisjonen inn for å fjerne arveavgiften. I kjølvannet av dette økes beskatningen etter overtakelse ved at avskrivningsgrunnlaget reduseres.  Det vil si at det såkalte kontinuitetsprinsippet legges til grunn.

Bondelaget har regnet på konkrete tilfeller av arveskifte. Tallene viser at alminnelige aktive gårdsbruk kan tape rundt 500.000 kroner i løpet av avskrivingsperioden.

Milliardtap for aktive bønder
- Fjerning av arveavgiften blir mer enn spist opp av den økte skatten. Med utgangspunkt i rundt 2000 gårdsoverdragelser årlig, Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelagvil de nye bøndene tape nærmere 1 milliard kroner årlig i forhold til dagens regelverk, sier Skorge.

Regjeringen foreslår unntak fra dette kontinuitetsprinsippet for bolig og fritidsbolig, og delvis for gårdsbruk.

- Størst virkning får det imidlertid at en ikke kan skrive opp verdiene ved overføring av maskiner, buskap og varelager. Dette betyr at det er de mest aktive bøndene som blir mest rammet av det nye regelverket sier Skorge.

Kan skremme satsingslystne unge
Høyres finanspolitiske talsmann og 2. nestleder i Stortingets finanskomité, Svein Flåtten, uttalte til Bondebladet at det er «hinsides» dersom regjeringen først fjernet arveavgiften og lot det stå igjen regler som tok vekk fordelen med at den var borte.

- Det vil overraske meg dersom regjeringen ikke retter opp dette, og vi er åpne for dialog. En slik skatteskjerpelse for bønder rimer dårlig med regjeringens ønske om at bøndene bygger opp mer egenkapital. Desutten er dette svært skadelig for rekrutteringen av unge bønder som har overtatt en gård og ønsker å satse, sier Skorge.

Norges Bondelag foreslår:

* At ved overdragelse av gårdsbruk settes inngangsverdien til 100%.
* Varelager, buskap og maskiner som overføres ved et generasjonsskifte skrives opp til reell omsetningsverdi som tidligere (diskontinuitetsprinsipp).

Kontaktpersoner:

Per Skorge
Generalsekretær
Mobilnr: 97524938
E-post: per.skorge@bondelaget.no

Arnstein Tveito
Leder, avdeling for regnskap og juridisk service.
Mobilnr: 97564613
E-post: arnstein.tveito@bondelaget.no

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere