Arbeidsuhell gir bøndene skattesmell

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringens fjerning av arveavgiften kan gi bøndene skattesmell i milliardklassen.

- Vi forutsetter at dette er et arbeidsuhell som regjeringen retter umiddelbart, sier Bondelagets generalsekretær Per Skorge.

Regjeringen går i tilleggsproposisjonen inn for å fjerne arveavgiften. I kjølvannet av dette økes beskatningen etter overtakelse ved at avskrivningsgrunnlaget reduseres.  Det vil si at det såkalte kontinuitetsprinsippet legges til grunn.

Bondelaget har regnet på konkrete tilfeller av arveskifte. Tallene viser at alminnelige aktive gårdsbruk kan tape rundt 500.000 kroner i løpet av avskrivingsperioden.

Milliardtap for aktive bønder
- Fjerning av arveavgiften blir mer enn spist opp av den økte skatten. Med utgangspunkt i rundt 2000 gårdsoverdragelser årlig, Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelagvil de nye bøndene tape nærmere 1 milliard kroner årlig i forhold til dagens regelverk, sier Skorge.

Regjeringen foreslår unntak fra dette kontinuitetsprinsippet for bolig og fritidsbolig, og delvis for gårdsbruk.

- Størst virkning får det imidlertid at en ikke kan skrive opp verdiene ved overføring av maskiner, buskap og varelager. Dette betyr at det er de mest aktive bøndene som blir mest rammet av det nye regelverket sier Skorge.

Kan skremme satsingslystne unge
Høyres finanspolitiske talsmann og 2. nestleder i Stortingets finanskomité, Svein Flåtten, uttalte til Bondebladet at det er «hinsides» dersom regjeringen først fjernet arveavgiften og lot det stå igjen regler som tok vekk fordelen med at den var borte.

- Det vil overraske meg dersom regjeringen ikke retter opp dette, og vi er åpne for dialog. En slik skatteskjerpelse for bønder rimer dårlig med regjeringens ønske om at bøndene bygger opp mer egenkapital. Desutten er dette svært skadelig for rekrutteringen av unge bønder som har overtatt en gård og ønsker å satse, sier Skorge.

Norges Bondelag foreslår:

* At ved overdragelse av gårdsbruk settes inngangsverdien til 100%.
* Varelager, buskap og maskiner som overføres ved et generasjonsskifte skrives opp til reell omsetningsverdi som tidligere (diskontinuitetsprinsipp).

Kontaktpersoner:

Per Skorge
Generalsekretær
Mobilnr: 97524938
E-post: per.skorge@bondelaget.no

Arnstein Tveito
Leder, avdeling for regnskap og juridisk service.
Mobilnr: 97564613
E-post: arnstein.tveito@bondelaget.no

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere