Fredag 19. mars møtte Norges Bondelag Arbeids- sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Blant forslagene som regjeringen har lagt fram i møte med pandemien er økonomiske tiltak. Blant annet økt bevilgning til arbeidsmarkedstiltak som skal gi rom for tilskudd til rundt 2000 sommerjobber til unge som har behov for arbeidsrettet bistand fra Nav. 

Forslaget fører til at mange ungdommer blir oversett

Norges Bondelag mener mange ungdommer blir oversett dersom forslaget kun skal gjelde de med bistandsbehov.

- Mange unge som vanligvis jobber i servicebransjen vil ikke få mulighet til å ta disse jobbene i sommer, om vi ikke inkluderer alle. I tillegg er det viktig at ungdom med særskilte behov også får mulighet til arbeidstrening, forteller lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Kritisk situasjon kan resultere i kutt i produksjon

Normalt sett har grøntnæringa 18.000 sesongarbeidere i løpet av våren, sommeren og høsten. Med stengte grenser vil derfor en stor andel av disse ikke kunne komme til Norge i år. Usikkerheten rundt å skaffe arbeidskraft fører til at mange grøntprodusenter vurderer å redusere produksjonen.

- Vi jobber nå for fullt med organisasjonene i grøntproduksjonen for å skaffe arbeidskraft til denne sesongen. Blant annet ved å kunne få så mange som mulig av sesongarbeiderne fra utlandet innenfor det regelverket som finnes i dag. Vi har også et tett samarbeid med Nav og deres markedsapparat for å rekruttere norsk arbeidskraft, forteller Bartnes.

Og det med norsk arbeidskraft er viktig for Norges Bondelag.

- Uansett hvordan vi snur eller vender på det, er situasjonen nå at det er et stort behov for å erstatte de utenlandske sesongarbeiderne med norsk arbeidskraft. Vi mener derfor at å rekruttere ungdom, skoleelever og studenter kan bidra til å løse problemet, sier Bartnes.

Oppfordring til landbruket som helhet

- Landbruksnæringa generelt har behov for arbeidskraft på sommerstid i en aktiv produksjonssesong. Og med tilskuddsordningen som regjeringen har foreslått, vil jeg oppfordre alle bønder i Norge til å vurdere å ta inn ungdom til sommerjobb i sommer, avslutter Bartnes.