Åpnet Hanen sin stand på Smak 2014

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Nils T. Bjørke avduket en stor utskjært trehane på Horeca-messen Smak 2014 i dag. Anledning var lokalmattorget til Hanen som er organisasjon for de som driver med bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske i Norge.

Norges Bondelag og Hanen har i mange år hatt et faglig samarbeid for å styrke bedriftenes interesser gjennom et faglig og næringspolitiske samarbeid.

 -  Vi er i en prosess for å fornye denne avtalen for å få et enda bedre samarbeid i tida framover, sier Nils T. Bjørke

 Han understrekte under åpningen at de virksomhetene som er medlem i Hanen viser hvilket mangfold det norske landbruket skaper av matmangfold, arbeidsplasser og ikke minst reiselivsopplevelser.

Her er link til nettsidene til Hanen. Den  ble lansert i fjor og som er en god veiviser til mangfoldet av bedriftene som er medlem. Her er det mulig å få opp bedriftene som kan tilby akkurat det den reisende er opptatt av der den befinner seg.

Hanen har omlag 450 medlemmer og er på Smak 2014 for å legge til rette for markedsadgang for sine lokalmatbedrifter inn mot det store HORECA markedet i Norge. Målet er å bidra til økt lønnsomhet og et mer variert marked for produsentene.

Nils T. Bjørke hilste på alle produsenten, mange av dem er Bondelagsmedlemmer og flere utrykte at de var spente på vårens jordbruksoppgjør.

-  I landbruket er mange av disse små produsentene avhengige av de samme virkemidlene som de store. Det er ikke sikkert dagens politikere helt har innsett, sier Bjørke.

Nils T. Bjørke i samtale med Ola Hammer Langteige i Urfe

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere