Åpnet Hanen sin stand på Smak 2014

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Nils T. Bjørke avduket en stor utskjært trehane på Horeca-messen Smak 2014 i dag. Anledning var lokalmattorget til Hanen som er organisasjon for de som driver med bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske i Norge.

Norges Bondelag og Hanen har i mange år hatt et faglig samarbeid for å styrke bedriftenes interesser gjennom et faglig og næringspolitiske samarbeid.

 -  Vi er i en prosess for å fornye denne avtalen for å få et enda bedre samarbeid i tida framover, sier Nils T. Bjørke

 Han understrekte under åpningen at de virksomhetene som er medlem i Hanen viser hvilket mangfold det norske landbruket skaper av matmangfold, arbeidsplasser og ikke minst reiselivsopplevelser.

Her er link til nettsidene til Hanen. Den  ble lansert i fjor og som er en god veiviser til mangfoldet av bedriftene som er medlem. Her er det mulig å få opp bedriftene som kan tilby akkurat det den reisende er opptatt av der den befinner seg.

Hanen har omlag 450 medlemmer og er på Smak 2014 for å legge til rette for markedsadgang for sine lokalmatbedrifter inn mot det store HORECA markedet i Norge. Målet er å bidra til økt lønnsomhet og et mer variert marked for produsentene.

Nils T. Bjørke hilste på alle produsenten, mange av dem er Bondelagsmedlemmer og flere utrykte at de var spente på vårens jordbruksoppgjør.

-  I landbruket er mange av disse små produsentene avhengige av de samme virkemidlene som de store. Det er ikke sikkert dagens politikere helt har innsett, sier Bjørke.

Nils T. Bjørke i samtale med Ola Hammer Langteige i Urfe

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere