Norges Bondelag og Hanen har i mange år hatt et faglig samarbeid for å styrke bedriftenes interesser gjennom et faglig og næringspolitiske samarbeid.

 -  Vi er i en prosess for å fornye denne avtalen for å få et enda bedre samarbeid i tida framover, sier Nils T. Bjørke

 Han understrekte under åpningen at de virksomhetene som er medlem i Hanen viser hvilket mangfold det norske landbruket skaper av matmangfold, arbeidsplasser og ikke minst reiselivsopplevelser.

Her er link til nettsidene til Hanen. Den  ble lansert i fjor og som er en god veiviser til mangfoldet av bedriftene som er medlem. Her er det mulig å få opp bedriftene som kan tilby akkurat det den reisende er opptatt av der den befinner seg.

Hanen har omlag 450 medlemmer og er på Smak 2014 for å legge til rette for markedsadgang for sine lokalmatbedrifter inn mot det store HORECA markedet i Norge. Målet er å bidra til økt lønnsomhet og et mer variert marked for produsentene.

Nils T. Bjørke hilste på alle produsenten, mange av dem er Bondelagsmedlemmer og flere utrykte at de var spente på vårens jordbruksoppgjør.

-  I landbruket er mange av disse små produsentene avhengige av de samme virkemidlene som de store. Det er ikke sikkert dagens politikere helt har innsett, sier Bjørke.

Nils T. Bjørke i samtale med Ola Hammer Langteige i Urfe