Åpner for bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er viktig at det endelig åpnes for bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt.

Illustrasjonsfoto: Linda Nordlie, Nordland Bondelag.Det skriver Norges Bondelag i sitt høringssvar til foreslåtte endringer i naturmangfoldloven og viltloven som Mijøverndepartementet har utarbeidet. - Bruk av kunstig lys er av stor betydning for mer effektivt ettersøk og avliving av påskutte hjortevilt, understreker Bondelaget.

Norske jegere er ansvarlige

Bondelaget støtter også MD sin vurdering av at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag forå innføre en regulering av jakt når jakt på hjortevilt kan foregå i den mørke delen av døgnet. - Norske jegere er ansvarlige, og vi tror ikke jegere vil opptre mer uaktsomt ved jakt i utilstrekkelig lys, selv om kunstig lys til ettersøk blir tillatt, heter det.

I kommentarene til forslagene kan du lese hva Bondelaget mener om:

  • Kunstig lys under åtejakt på rev, jerv og andre viltarter
  • Kunstig lys ved avliving av vilt som er fanget levende
  • naturmangfoldlovens paragraf 15 - jaging av vilt.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere