Ap "på jordet" i jordverndebatten

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

- Jordvern handler ikke om bondeinntekt, påpeker Norges Bondelag.

Arbeiderpartiet og nestleder Helga Pedersen varsler i Aftenposten at det nå skal satses på bygging av nye boliger i Norge. I den anledning ønsker Ap seg en debatt om hva som er viktigst av boligbygging og jordvern. 

Pedersen viser til at hensynet til naturmangfold og jordvern i for mange tilfeller har stanset, forsinket og fordyret boligprosjekter. Hun mener blant annet det er udemokratisk at kommuner uten aktive bønder får fremme innsigelser knyttet til jordvern i byggesaker.

Handler ikke om bondeinntekt

Norges Bondelag mener Pedersen misforstår hva jordvern egentlig handler om.

- Ap-utspillet høres ut som innsigelser mot bønder og bønders levebrød. Denne kampen dreier seg ikke om bondens inntekter, men om samfunnet skal kunne produsere mat, sier 2.nestleder i Bondelaget, Brita Skallerud, til Aftenposten.

Samtidig som at befolkningsveksten gir større behov for boliger, krever en voksende befolkning også større innenlandsk matproduksjon. Klimaendringer, politisk uro og befolkningsvekst utenfor landets grenser er årsaker til at det er svært risikabelt å belage seg på å importere denne maten.  

 - Bare 3 prosent av alt areal her i landet er dyrket mark. Det er veldig lite. Det finnes altså 97 prosent annen byggegrunn, sier Skallerud.

2.nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Vil hindre produksjonsmål

Gjennom mat- og landbruksmeldingen ba Arbeiderpartiet i samarbeid med Senterpartiet og SV i fjor norske bønder om å øke matproduksjonen i tråd med befolkningsveksten.

- I matmeldingen står det at målet er å øke matproduksjonen med 1 prosent de neste årene. Hvis man så i neste omgang går inn for å bygge ned matjorden, henger ikke dette på greip, sier hun.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere