Arbeiderpartiet og nestleder Helga Pedersen varsler i Aftenposten at det nå skal satses på bygging av nye boliger i Norge. I den anledning ønsker Ap seg en debatt om hva som er viktigst av boligbygging og jordvern. 

Pedersen viser til at hensynet til naturmangfold og jordvern i for mange tilfeller har stanset, forsinket og fordyret boligprosjekter. Hun mener blant annet det er udemokratisk at kommuner uten aktive bønder får fremme innsigelser knyttet til jordvern i byggesaker.

Handler ikke om bondeinntekt

Norges Bondelag mener Pedersen misforstår hva jordvern egentlig handler om.

- Ap-utspillet høres ut som innsigelser mot bønder og bønders levebrød. Denne kampen dreier seg ikke om bondens inntekter, men om samfunnet skal kunne produsere mat, sier 2.nestleder i Bondelaget, Brita Skallerud, til Aftenposten.

Samtidig som at befolkningsveksten gir større behov for boliger, krever en voksende befolkning også større innenlandsk matproduksjon. Klimaendringer, politisk uro og befolkningsvekst utenfor landets grenser er årsaker til at det er svært risikabelt å belage seg på å importere denne maten.  

 - Bare 3 prosent av alt areal her i landet er dyrket mark. Det er veldig lite. Det finnes altså 97 prosent annen byggegrunn, sier Skallerud.

2.nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Vil hindre produksjonsmål

Gjennom mat- og landbruksmeldingen ba Arbeiderpartiet i samarbeid med Senterpartiet og SV i fjor norske bønder om å øke matproduksjonen i tråd med befolkningsveksten.

- I matmeldingen står det at målet er å øke matproduksjonen med 1 prosent de neste årene. Hvis man så i neste omgang går inn for å bygge ned matjorden, henger ikke dette på greip, sier hun.