Ap mot skatt på investeringer og AS-fradrag

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeiderpartiet la fram sitt alternative statsbudsjett.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (høyre) og generalsekretær i Bondelag Per Skorge.  Arkivbilde.

I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett for 2017. Budsjettet inneholder flere elementer som har betydning for landbruket. I likhet med både Venstre og KrF avviser Ap forslaget i regjeringas budsjett om å skattlegge investeringsmidler til unge bønder i Distrikts-Norge: 

"Arbeiderpartiet ser det som uheldig at regjeringen, til tross for lovnader før valget, kommer med stadige skatteskjerpelser for landbruket. Vi støtter ikke forslaget om å skattlegge investeringsmidler til landbruket over BU-ordningen, da det vil svekke lønnsomheten spesielt i distriktslandbruket. Dette er ikke forenlig med målsettingen om å øke norsk matproduksjon og sikre rekruttering i landbruket."

Ap gjør også som KrF og går mot forslaget om å gi jordbruksfradrag til aksjeselskap. 

"Vi ser det også som uheldig at det legges opp til at aksjeselskap skal kunne benytte seg av jordbruksfradraget, da det på sikt vil kunne føre til store endringer i eierstrukturen i norsk landbruk."

-  Det er bra at landets største parti støtter familielandbruket som en hjørnestein i norsk matproduksjon, og ikke er med på regjeringas forsøk på å styrke kapitalsterke selskapers langsiktige tilgang til jorda og matproduksjonen vår, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

- At Arbeiderpartiet også avviser forslaget om å skattlegge investeringsmidler til unge bønder i distriktene understreker at dette neppe har flertall i Stortinget, sier Skorge. 

Norsk biodrivstoff

Også Arbeiderpartiets budsjett har fokus på klima, jobben med å kutte CO2-utslipp og grønn omstilling i norsk økonomi. Partiet setter blant annet mål om å øke innblandingen av biodrivstoff i fossilt drivstoff fra dagens drøye fem prosent til 10 prosent i 2020 og 40 prosent i 2040. Ap beskriver også en ambisjon om å bygge opp norsk industri med utgangspunkt i produksjon av biodrivstoff basert på norsk skog. 

- Dette er en spennende konkretisering av norsk bioøkonomi. En egen biodrivstoff-industri vil legge til rette for flere grønne arbeidsplasser basert på en stor norsk ressurs. Alternativet ville vært å øke importen av biodrivstoff. Det er også bra at Arbeiderpartiet tydelig definerer jordbruket som en del av bioøkonomien, og at de sier de aktivt vil støtte forskning og innovasjon basert på bioråstoff fra også vår næring, sier Skorge. 

Øker drivstoffavgiftene

Samtidig som at Arbeiderpartiet vil satse på biodrivstoff øker de avgiftene på mineralolje med 30 øre per liter. For landbruket vil det medføre 44 millioner kroner i økte dieselkostnader. 

- Vi forutsetter at dette vil tilbakeføres næringa som støtte til klimavennlige løsninger og valg på norske gårder. Det er nemlig slik at økt kostnadsnivå for den norske bonden ikke vil gjøre matproduksjonen vår mer klimasmart. 

Styrker Mattilsynet og kutter pels

I tillegg styrker Arbeiderpartiet Mattilsynet med 10 millioner kroner og øker overføringene til frivillige organisasjoner i landbruket med 6 millioner kroner sammenlignet regjeringas budsjett. På den negative siden har partiet vedtatt styrt avvikling av pelsdyrnæringen og i budsjett foreslår de å ikke gi jordbruksfradrag for inntekter fra pelsdyrhold. 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere