Andreslåtten regnar vekk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Fleire bønder slit med nedbørsmengdene.

Bilde frå garden til Ola Andreas Byrkjedal, tatt 9. august.

- Eg hadde planlagt å slå for to veker sidan, men det har regna tre veker i strekk. Berre den siste veka har det komme 156 mm nedbør. Kvaliteten på fôret blir berre dårlegare og dårlegare, seier Ola Andreas Byrkjedal i Gjesdal. Leiaren i Rogaland Bondelag er ikkje åleine om å oppleve at andreslåtten regnar vekk.

- I heile Rogaland slit bøndene med å få slått graset i tide. Mange som har storfe på beite slit med at beita blir øydelagt. Og no er jorda så metta av vatn at ein må få tørka opp før ein kan begynne å slå, seier Byrkjedal, som innrømmer at han begynner å bli skikkeleg vêrsjuk.

Problem i store delar av landet

Nedbørsmengdene har skapt problem også utanfor Rogaland. På heile Vestlandet har det vore ein nedbørrik sommar. Også på Austlandet merkar bøndene problem med vêret. Sist laurdag kom det så mykje som 54,7 mm nedbør på to timar vest for Oslo, ifølgje Meteorologisk Institutt. Rundt 2000 skademeldingar har komme inn til forsikringsselskapa på grunn av flaumskader etter dette regnvêret, ifølgje NTB.

Dette har også gått ut over andreslåtten for bønder i Oslo og Akershus.

NVE, Norsk vassdrags- og energidirektorat har sendt ut varsel om flaum, gult nivå for heile Vestlandet i dag, tysdag og for Møre og Romsdal i morgon.

Her blir ikkje andreslåtten tatt med det første.

Meld frå om skade

Dersom nedbøren dei siste dagane har gitt skader på eigedom, jordbruksareal og avlingar, er det viktig å melde ifrå raskt.

Statens naturskadefond dekkar skade på objekt det ikkje er mogleg å forsikre mot naturskade gjennom alminneleg privat forsikringsordning. Dette kan vere vegar, bruer og jord- og skogbruksareal. Det kan også bli gitt erstatning til avlingssvikt som skuldast klimatiske forhold som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlege ordninga kjem i inngrep. 

Ola Andreas Byrkjedal har brukt dei siste dagane til å vaske fjøs, men no håpar han at varsla frå yr.no slår til og at kjem nokre dagar med opphaldsvêr, slik at fôret blir berga.

- Dette er utfordringar vi må lære oss å leve med, men det er temmeleg frustrerande og deprimerande, avsluttar han.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere