Andreslåtten regnar vekk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Fleire bønder slit med nedbørsmengdene.

Bilde frå garden til Ola Andreas Byrkjedal, tatt 9. august.

- Eg hadde planlagt å slå for to veker sidan, men det har regna tre veker i strekk. Berre den siste veka har det komme 156 mm nedbør. Kvaliteten på fôret blir berre dårlegare og dårlegare, seier Ola Andreas Byrkjedal i Gjesdal. Leiaren i Rogaland Bondelag er ikkje åleine om å oppleve at andreslåtten regnar vekk.

- I heile Rogaland slit bøndene med å få slått graset i tide. Mange som har storfe på beite slit med at beita blir øydelagt. Og no er jorda så metta av vatn at ein må få tørka opp før ein kan begynne å slå, seier Byrkjedal, som innrømmer at han begynner å bli skikkeleg vêrsjuk.

Problem i store delar av landet

Nedbørsmengdene har skapt problem også utanfor Rogaland. På heile Vestlandet har det vore ein nedbørrik sommar. Også på Austlandet merkar bøndene problem med vêret. Sist laurdag kom det så mykje som 54,7 mm nedbør på to timar vest for Oslo, ifølgje Meteorologisk Institutt. Rundt 2000 skademeldingar har komme inn til forsikringsselskapa på grunn av flaumskader etter dette regnvêret, ifølgje NTB.

Dette har også gått ut over andreslåtten for bønder i Oslo og Akershus.

NVE, Norsk vassdrags- og energidirektorat har sendt ut varsel om flaum, gult nivå for heile Vestlandet i dag, tysdag og for Møre og Romsdal i morgon.

Her blir ikkje andreslåtten tatt med det første.

Meld frå om skade

Dersom nedbøren dei siste dagane har gitt skader på eigedom, jordbruksareal og avlingar, er det viktig å melde ifrå raskt.

Statens naturskadefond dekkar skade på objekt det ikkje er mogleg å forsikre mot naturskade gjennom alminneleg privat forsikringsordning. Dette kan vere vegar, bruer og jord- og skogbruksareal. Det kan også bli gitt erstatning til avlingssvikt som skuldast klimatiske forhold som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlege ordninga kjem i inngrep. 

Ola Andreas Byrkjedal har brukt dei siste dagane til å vaske fjøs, men no håpar han at varsla frå yr.no slår til og at kjem nokre dagar med opphaldsvêr, slik at fôret blir berga.

- Dette er utfordringar vi må lære oss å leve med, men det er temmeleg frustrerande og deprimerande, avsluttar han.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere