Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Tryggere sammen er en kursserie for alle lokallag i Bondelaget. Her fra første samling i Fosnes Bondelag, der prosjektleder Inger Johann Sikkeland i Norges Bondelag deltok. (Foto: Anne-Lill Newermann)

- Hvis du er opptatt av egen helse og sikkerhet, bør du ta kurset, sier Svenn Ove Fosseng.

Han er leder i Fosnes Bondelag, som har vært ett av seks lokallag som har testet ut kurset før det nå rulles ut over hele landet.

"Tryggere sammen" er en storsatsing av Norges Bondelag. Gjensidigestiftelsen har bidratt med to millioner kroner til prosjektet og kursserien, hvor det er laget kursmateriell, videofilmer og nettside.

Svenn Ove Fosseng er imponert over kursopplegget, og anbefaler det på det sterkeste.

Svenn Ove Fosseng i Fosnes Bondelag har prøvd ut kurset og anbefaler det sterkt til alle lokallag.- Du kan komme borti ting du ikke har tenkt igjennom i det daglige. Det kan brenne hos hvem som helst, og det er viktig å ha tenkt igjennom hva du skal gjøre og ha en plan. Når vi sitter flere i lag over flere dager og diskuterer, kan vi også dele erfaringer og lære av hverandre, sier han.

Gode videoreportasjer

I "Tryggere sammen" kan lokallaga velge å fordype seg i to tema. Fosnes Bondelag valgte ulykke og brann. De avsluttet med å gjennomføre en brannøvelse der alle nødetater og Sivilforsvaret deltok.

Det er laget videoreportasjer om de ulike tema; uvær, flom, ulykke, brann, smitte, atom, medmenneske og beredskap.

- De fleste av oss så alle videoene. De er kjempebra laget, sier Svenn Ove Fosseng.

Som avslutning på kurset gjennomførte Fosnes Bondelag i samarbeid med alle nødetatene en brannøvelse. (Foto: Fosnes Bondelag)Ett av resultatene av kurset i Fosnes, er at brannvesenet i kommunen fikk øynene opp for hvilke ressurser bøndene sitter med.

- Vi er nå med i beredskapsteamet i kommunen, sier Fosseng.

Og bøndene har allerede vært i aksjon. Da et stort lagerbygg brant for noen dager siden, ble traktor med tankvogn rekvirert. Bøndene eier også et stort gylleanlegg med 1500-2000 meter slange, som kan kjøres ut overalt der en traktor kommer fram. Det inngår nå i kommunens beredskapsplan.

Mer flom og uvær

Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag anbefaler også lokallagene å ta kurset Tryggere sammen.

- Det blir varmere, våtere og villere, og vi må være forberedt på både uvær og flom, sier Helland.

Dette ble tydelig demonstrert da uværet Hilde feide inn over Nord-Trøndelag i 2013, og store deler av fylket ble uten strøm og telefon i flere dager. En av videoene i kursserien tar utgangspunkt i situasjonen i Nord-Trøndelag.

Ulykker, branner og smittsomme dyresykdommer er også viet stor oppmerksomhet i kursserien. Dette er tema som også er høyst aktuelle i Nord-Trøndelag.

- Den viktigste ressursen er en selv, og familien rundt. Å ta dette kurset kan være en svært god forsikring, sier Asbjørn Helland.

Eget prosjekt på Innherred

I Verdal og Levanger har landbruksforumet og Innherred samkommune gått sammen om prosjektet "Sammen i kriser - mest klok, lite skadet". Det tar utgangspunkt i situasjonen våren 2015, med mye regn og kulde, som skapte store problemer spesielt for kornbøndene.

Dette prosjektet har som mål å styrke motstandsyktigheten i landbruksnæringa, og å bevisstgjøre næringa gjennom opplegg for å håndtere kriser.

Prosjektene er utviklet parallelt, men det kan bli aktuelt med en form for samordning i de lokallag som ønsker det.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere