Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Tryggere sammen er en kursserie for alle lokallag i Bondelaget. Her fra første samling i Fosnes Bondelag, der prosjektleder Inger Johann Sikkeland i Norges Bondelag deltok. (Foto: Anne-Lill Newermann)

- Hvis du er opptatt av egen helse og sikkerhet, bør du ta kurset, sier Svenn Ove Fosseng.

Han er leder i Fosnes Bondelag, som har vært ett av seks lokallag som har testet ut kurset før det nå rulles ut over hele landet.

"Tryggere sammen" er en storsatsing av Norges Bondelag. Gjensidigestiftelsen har bidratt med to millioner kroner til prosjektet og kursserien, hvor det er laget kursmateriell, videofilmer og nettside.

Svenn Ove Fosseng er imponert over kursopplegget, og anbefaler det på det sterkeste.

Svenn Ove Fosseng i Fosnes Bondelag har prøvd ut kurset og anbefaler det sterkt til alle lokallag.- Du kan komme borti ting du ikke har tenkt igjennom i det daglige. Det kan brenne hos hvem som helst, og det er viktig å ha tenkt igjennom hva du skal gjøre og ha en plan. Når vi sitter flere i lag over flere dager og diskuterer, kan vi også dele erfaringer og lære av hverandre, sier han.

Gode videoreportasjer

I "Tryggere sammen" kan lokallaga velge å fordype seg i to tema. Fosnes Bondelag valgte ulykke og brann. De avsluttet med å gjennomføre en brannøvelse der alle nødetater og Sivilforsvaret deltok.

Det er laget videoreportasjer om de ulike tema; uvær, flom, ulykke, brann, smitte, atom, medmenneske og beredskap.

- De fleste av oss så alle videoene. De er kjempebra laget, sier Svenn Ove Fosseng.

Som avslutning på kurset gjennomførte Fosnes Bondelag i samarbeid med alle nødetatene en brannøvelse. (Foto: Fosnes Bondelag)Ett av resultatene av kurset i Fosnes, er at brannvesenet i kommunen fikk øynene opp for hvilke ressurser bøndene sitter med.

- Vi er nå med i beredskapsteamet i kommunen, sier Fosseng.

Og bøndene har allerede vært i aksjon. Da et stort lagerbygg brant for noen dager siden, ble traktor med tankvogn rekvirert. Bøndene eier også et stort gylleanlegg med 1500-2000 meter slange, som kan kjøres ut overalt der en traktor kommer fram. Det inngår nå i kommunens beredskapsplan.

Mer flom og uvær

Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag anbefaler også lokallagene å ta kurset Tryggere sammen.

- Det blir varmere, våtere og villere, og vi må være forberedt på både uvær og flom, sier Helland.

Dette ble tydelig demonstrert da uværet Hilde feide inn over Nord-Trøndelag i 2013, og store deler av fylket ble uten strøm og telefon i flere dager. En av videoene i kursserien tar utgangspunkt i situasjonen i Nord-Trøndelag.

Ulykker, branner og smittsomme dyresykdommer er også viet stor oppmerksomhet i kursserien. Dette er tema som også er høyst aktuelle i Nord-Trøndelag.

- Den viktigste ressursen er en selv, og familien rundt. Å ta dette kurset kan være en svært god forsikring, sier Asbjørn Helland.

Eget prosjekt på Innherred

I Verdal og Levanger har landbruksforumet og Innherred samkommune gått sammen om prosjektet "Sammen i kriser - mest klok, lite skadet". Det tar utgangspunkt i situasjonen våren 2015, med mye regn og kulde, som skapte store problemer spesielt for kornbøndene.

Dette prosjektet har som mål å styrke motstandsyktigheten i landbruksnæringa, og å bevisstgjøre næringa gjennom opplegg for å håndtere kriser.

Prosjektene er utviklet parallelt, men det kan bli aktuelt med en form for samordning i de lokallag som ønsker det.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere