Tryggere sammen er en kursserie for alle lokallag i Bondelaget. Her fra første samling i Fosnes Bondelag, der prosjektleder Inger Johann Sikkeland i Norges Bondelag deltok. (Foto: Anne-Lill Newermann)

- Hvis du er opptatt av egen helse og sikkerhet, bør du ta kurset, sier Svenn Ove Fosseng.

Han er leder i Fosnes Bondelag, som har vært ett av seks lokallag som har testet ut kurset før det nå rulles ut over hele landet.

"Tryggere sammen" er en storsatsing av Norges Bondelag. Gjensidigestiftelsen har bidratt med to millioner kroner til prosjektet og kursserien, hvor det er laget kursmateriell, videofilmer og nettside.

Svenn Ove Fosseng er imponert over kursopplegget, og anbefaler det på det sterkeste.

Svenn Ove Fosseng i Fosnes Bondelag har prøvd ut kurset og anbefaler det sterkt til alle lokallag.- Du kan komme borti ting du ikke har tenkt igjennom i det daglige. Det kan brenne hos hvem som helst, og det er viktig å ha tenkt igjennom hva du skal gjøre og ha en plan. Når vi sitter flere i lag over flere dager og diskuterer, kan vi også dele erfaringer og lære av hverandre, sier han.

Gode videoreportasjer

I "Tryggere sammen" kan lokallaga velge å fordype seg i to tema. Fosnes Bondelag valgte ulykke og brann. De avsluttet med å gjennomføre en brannøvelse der alle nødetater og Sivilforsvaret deltok.

Det er laget videoreportasjer om de ulike tema; uvær, flom, ulykke, brann, smitte, atom, medmenneske og beredskap.

- De fleste av oss så alle videoene. De er kjempebra laget, sier Svenn Ove Fosseng.

Som avslutning på kurset gjennomførte Fosnes Bondelag i samarbeid med alle nødetatene en brannøvelse. (Foto: Fosnes Bondelag)Ett av resultatene av kurset i Fosnes, er at brannvesenet i kommunen fikk øynene opp for hvilke ressurser bøndene sitter med.

- Vi er nå med i beredskapsteamet i kommunen, sier Fosseng.

Og bøndene har allerede vært i aksjon. Da et stort lagerbygg brant for noen dager siden, ble traktor med tankvogn rekvirert. Bøndene eier også et stort gylleanlegg med 1500-2000 meter slange, som kan kjøres ut overalt der en traktor kommer fram. Det inngår nå i kommunens beredskapsplan.

Mer flom og uvær

Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag anbefaler også lokallagene å ta kurset Tryggere sammen.

- Det blir varmere, våtere og villere, og vi må være forberedt på både uvær og flom, sier Helland.

Dette ble tydelig demonstrert da uværet Hilde feide inn over Nord-Trøndelag i 2013, og store deler av fylket ble uten strøm og telefon i flere dager. En av videoene i kursserien tar utgangspunkt i situasjonen i Nord-Trøndelag.

Ulykker, branner og smittsomme dyresykdommer er også viet stor oppmerksomhet i kursserien. Dette er tema som også er høyst aktuelle i Nord-Trøndelag.

- Den viktigste ressursen er en selv, og familien rundt. Å ta dette kurset kan være en svært god forsikring, sier Asbjørn Helland.

Eget prosjekt på Innherred

I Verdal og Levanger har landbruksforumet og Innherred samkommune gått sammen om prosjektet "Sammen i kriser - mest klok, lite skadet". Det tar utgangspunkt i situasjonen våren 2015, med mye regn og kulde, som skapte store problemer spesielt for kornbøndene.

Dette prosjektet har som mål å styrke motstandsyktigheten i landbruksnæringa, og å bevisstgjøre næringa gjennom opplegg for å håndtere kriser.

Prosjektene er utviklet parallelt, men det kan bli aktuelt med en form for samordning i de lokallag som ønsker det.