Ambisiøst klimavedtak i EU

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

I natt ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om Unionens klimamål for 2030. Det gir muligheter for norsk landbruk.

EU skal redusere utslippene av klimagasser med minst 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Samtidig skal minst 27 prosent av energiforbruket komme fra fornybare energikilder.

Regjeringen har før og etter vedtaket uttrykt sterk bekymring for norsk gasseksport. I andre sammenhenger er regjeringen bekymret for den todelte økonomien i Norge, og ønsker å bygge opp fastlandsøkonomien.

- I stedet for å sutre over EUs ambisiøse klimavedtak bør den norske regjeringen se hvilke muligheter dette gir for å ruste opp fastlandsøkonomien i Norge, slik at vi kan bli mindre avhengig av olje og gass, påpeker generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Fossilfritt landbruk innen 2030

Norsk landbruk sitter på store fornybare ressurser, med potensial til å øke produksjonen av fornybar energi betydelig.

- Her gir EU oss et skikkelig puff til å satse på fornybar energi. Mulighetene for Norge og norsk landbruk til å levere fornybar energi er store, sier Skorge.

- Vi har satt oss et mål om et fossilfritt landbruk innen 2030.  Det er et ambisiøst mål, men det er mulig. Da trenger vi imidlertid et marked før det kan bli fart på saken. Det kan EUs vedtak sørge for nå, avslutter Per Skorge.

Fornybare energikilder i norsk landbruk

  • Småkraft vann
  • Småkraft vind
  • Ved og flis
  • Biogass

EUs klima- og energimål for 2030

Unionens klima- og energipakke fram mot 2030 er delt i tre hovedmål:

  • Kutt i utslippene av klimagasser innen 2030 på minst 40 prosent sammenliknet med nivået i 1990.
  • Det andre målet er å øke andelen fornybar energi til 27 prosent. Målet er bindende på EU-nivå men ikke for de enkelte landene.
  • EUs tredje klimamål er en økning i energieffektiviseringen på 27 prosent.
Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere