Ambisiøst klimavedtak i EU

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

I natt ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om Unionens klimamål for 2030. Det gir muligheter for norsk landbruk.

EU skal redusere utslippene av klimagasser med minst 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Samtidig skal minst 27 prosent av energiforbruket komme fra fornybare energikilder.

Regjeringen har før og etter vedtaket uttrykt sterk bekymring for norsk gasseksport. I andre sammenhenger er regjeringen bekymret for den todelte økonomien i Norge, og ønsker å bygge opp fastlandsøkonomien.

- I stedet for å sutre over EUs ambisiøse klimavedtak bør den norske regjeringen se hvilke muligheter dette gir for å ruste opp fastlandsøkonomien i Norge, slik at vi kan bli mindre avhengig av olje og gass, påpeker generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Fossilfritt landbruk innen 2030

Norsk landbruk sitter på store fornybare ressurser, med potensial til å øke produksjonen av fornybar energi betydelig.

- Her gir EU oss et skikkelig puff til å satse på fornybar energi. Mulighetene for Norge og norsk landbruk til å levere fornybar energi er store, sier Skorge.

- Vi har satt oss et mål om et fossilfritt landbruk innen 2030.  Det er et ambisiøst mål, men det er mulig. Da trenger vi imidlertid et marked før det kan bli fart på saken. Det kan EUs vedtak sørge for nå, avslutter Per Skorge.

Fornybare energikilder i norsk landbruk

  • Småkraft vann
  • Småkraft vind
  • Ved og flis
  • Biogass

EUs klima- og energimål for 2030

Unionens klima- og energipakke fram mot 2030 er delt i tre hovedmål:

  • Kutt i utslippene av klimagasser innen 2030 på minst 40 prosent sammenliknet med nivået i 1990.
  • Det andre målet er å øke andelen fornybar energi til 27 prosent. Målet er bindende på EU-nivå men ikke for de enkelte landene.
  • EUs tredje klimamål er en økning i energieffektiviseringen på 27 prosent.
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere