Bondetinget 2017, Norges Bondelags årsmøte gikk av stabelen i Sarpsborg 14.-15. juni. I alt 300 utsendinger og gjester deltok på møtet. Møtet starta med leders tale tirsdag, etterfulgt av generaldebatt. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum gjesta årsmøtet onsdag.

Under årsmøtemiddagen onsdag kveld ble prisen for årets lokallag delt ut, i tillegg til Askeladd-prisen.

Torsdag ble valget av nytt styre gjennomført. Årsmøtet vedtok tre resolusjoner:

 

 

Bilder fra årsmøtet: