Det har styret i Norges Bondelag vedtatt. Norges Bondelag har i arbeidet med landbruksmeldinga tidligere spillt inn at det må stilles krav til kompetanse for utøvere i landbruksnæringa.

I vedtaket blir det nå slått fast at med grunnleggende kompetanse menes landbruksutdanning (agronom/gartner) i videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.

Krav om kompetanse forutsetter igjen at:

  • Alle elever i videregående skole får lovfestet rett til både yrkeskompetanse og studiekompetanse.
  • Fleksibel agronom- og gartnerutdanning tilpasset voksne er tilgjengelig for alle og i hele landet.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Solveig Skogs.

Bondelagets temaside kompetanse, utdanning og forskning.