Aksjoner over hele Nord-Trøndelag

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

I dag blir det aksjoner over hele Nord-Trøndelag i protest mot regjeringen etter bruddet i jordbruksoppgjøret.

Bannere og traktorer med hengere kom i morgentimene på plass utenfor Amfi-senteret i Steinkjer.
I morgentimene gjorde bønder seg klare med bannere og traktorer utenfor Amfi-senteret i Steinkjer. Organsisasjonssjef Marit Haugen i Nord-Trøndelag Bondelag kjørte selv traktor inn til byen i morgentimene, og før klokka 0930 vil en lang kortesje av traktorer nå Steinkjer sentrum.

- Det blir aksjoner over hele fylket i dag, sier Marit Haugen.

Reaksjonene blant bøndene er kraftige etter bruddet i jordbruksforhandlingene lørdag. Bondelaget fant ingen grunn til å gå i forhandlinger, ettersom avstanden var altfor stor mellom krav og tilbud. Signalene var at det heller ikke var tilstrekkelig å hente ved å gå i forhandlinger.

- Vi kan ikke ta ansvar for et jordbruksoppgjør som fører til mindre matproduksjon i Norge, sier fylkesleder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere