Bannere og traktorer med hengere kom i morgentimene på plass utenfor Amfi-senteret i Steinkjer.
I morgentimene gjorde bønder seg klare med bannere og traktorer utenfor Amfi-senteret i Steinkjer. Organsisasjonssjef Marit Haugen i Nord-Trøndelag Bondelag kjørte selv traktor inn til byen i morgentimene, og før klokka 0930 vil en lang kortesje av traktorer nå Steinkjer sentrum.

- Det blir aksjoner over hele fylket i dag, sier Marit Haugen.

Reaksjonene blant bøndene er kraftige etter bruddet i jordbruksforhandlingene lørdag. Bondelaget fant ingen grunn til å gå i forhandlinger, ettersom avstanden var altfor stor mellom krav og tilbud. Signalene var at det heller ikke var tilstrekkelig å hente ved å gå i forhandlinger.

- Vi kan ikke ta ansvar for et jordbruksoppgjør som fører til mindre matproduksjon i Norge, sier fylkesleder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.