Agroteknikeren er tilbake

Av Solveig Skogs,
  • Tips en venn om denne siden

Til høsten starter et nytt fagskoletilbud i planteproduksjon og driftsledelse på Hvam vgs og Fagskolen Innlandet.

Illustrasjonsfoto: Jørgen Skaug.Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning over videregående skoles nivå. Planteproduksjon og driftsledelse på Hvam tilbys på deltid over to år (tilsvarende et års heltidsstudier). Studiet gir 60 fagskolepoeng og de som er ferdig utdannet får tittelen ”Agrotekniker planteproduksjon og driftsledelse”.

Mål for utdanningen er å kunne etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på planteproduksjon. Krav til opptak er bestått relevant utdanning fra naturbruksprogrammet i videregående skole, eller tilsvarende realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april.

Les mer om Planteproduksjon og driftsledelse

- Norges Bondelag hilser utdanningen velkommen, sier andre nestleder Brita Skallerud. - I Bondelaget har vi jobbet for å få flere fagskoletilbud innenfor landbruk helt siden Lov om fagskoleutdanning kom for ti år siden. Kompetanse er viktig og agronomutdanningen gir en god grunnutdanning, men mange i landbruket ønsker en praktisk videreutdanning og da er fagskole veien å gå.

Andre fagskoleutdanninger innen landbruk og tilknyttede fag:

Les mer på Bondelagets temaside Fagskole, universitet og høgskole.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere