Agrisjå feltdager med Kick-off på HMS-kampanje

Av Brita Buan,
  • Tips en venn om denne siden

Agrisjå feltdager er et nytt fagarrangement for bønder med vekt på kjøring og demonstrasjon av teknisk utstyr. Under arrangementet blir det Kick-off på en landsomfattende HMS-kampanje.

 
Under arrangementet blir det Kick-off på en landsomfattende HMS-kampanje.

Etter mange år med Agrisjå og statisk visning av maskiner, så vi behovet for et arrangement med praktisk kjøring - sier messeleder Norvald Berre. Han forteller at slike messer brer om seg i Europa og at det er på tide at det kommer til Norge. Berre har reist rundt og besøkt messer, og trekker spesielt fram Borgeby Fältdagar i Skåne med mange demofelt. Inspirasjon der i fra har vært med under planlegging av Agrisjå feltdager på Stjørdal. Hovedtema på de aller første feltdagene har blitt grovfôr, dette på grunn av samarbeidet med Bioforsk Midt-Norge. Bioforsk Midt-Norge er lokalisert på Kvithamar i Stjørdal kommune. Forskingssenteret har hovedansvaret for forskning og utvikling på fagområdet Grovfôr og kulturlandskap i Bioforsk.

Fagprogrammet inneholder foredrag om valg av sorter og frøblandinger på dag en, og erfaringer med GPS-basert styringsutstyr på dag to. Første dag blir graset slått på alle demofeltene, men utstyret blir fortsatt stående på området for beskuelse. Andre dag demonstreres GPS-basert styringsutstyr og det er mulighet for besøkende å prøve utstyret.

Kick off for HMS-kampanje
Under Agrisjå feltdager blir det Midt-Norge - kickoff for en ny nasjonal kampanje som heter Trygghet og helse i Landbruket. Kampanjen er utviklet for å gi en målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Kampanjen går over to år, den er et resultat av et samarbeid mellom staten og de største aktørene innen norsk Landbruk.  Landbrukets HMS-tjeneste er fagligansvarlig og Hans Huseby, tidligere andre nestleder i Norges Bondelag, er prosjektleder for kampanjen.

Kampanjeåpning i Midt-Norge blir fredag 29. juni kl 11. Fylkesleder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag holder innlegg under åpninga. Det blir filledukkedemo flere ganger under dagene - hva kan skje hvis beskyttelsen rundt kraftoverføringsakselen mangler?

HMS-rådgiver Ola Fiskvik på filledukkedemo.

 

 

 

  Hjemmesiden til Agrisjå Feltdager
  Hjemmesiden til Landbrukets HMS-tjeneste
  Les om åpninga av HMS-kampanjen på Habberstad gård.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere