Agrisjå feltdager med Kick-off på HMS-kampanje

Av Brita Buan,
  • Tips en venn om denne siden

Agrisjå feltdager er et nytt fagarrangement for bønder med vekt på kjøring og demonstrasjon av teknisk utstyr. Under arrangementet blir det Kick-off på en landsomfattende HMS-kampanje.

 
Under arrangementet blir det Kick-off på en landsomfattende HMS-kampanje.

Etter mange år med Agrisjå og statisk visning av maskiner, så vi behovet for et arrangement med praktisk kjøring - sier messeleder Norvald Berre. Han forteller at slike messer brer om seg i Europa og at det er på tide at det kommer til Norge. Berre har reist rundt og besøkt messer, og trekker spesielt fram Borgeby Fältdagar i Skåne med mange demofelt. Inspirasjon der i fra har vært med under planlegging av Agrisjå feltdager på Stjørdal. Hovedtema på de aller første feltdagene har blitt grovfôr, dette på grunn av samarbeidet med Bioforsk Midt-Norge. Bioforsk Midt-Norge er lokalisert på Kvithamar i Stjørdal kommune. Forskingssenteret har hovedansvaret for forskning og utvikling på fagområdet Grovfôr og kulturlandskap i Bioforsk.

Fagprogrammet inneholder foredrag om valg av sorter og frøblandinger på dag en, og erfaringer med GPS-basert styringsutstyr på dag to. Første dag blir graset slått på alle demofeltene, men utstyret blir fortsatt stående på området for beskuelse. Andre dag demonstreres GPS-basert styringsutstyr og det er mulighet for besøkende å prøve utstyret.

Kick off for HMS-kampanje
Under Agrisjå feltdager blir det Midt-Norge - kickoff for en ny nasjonal kampanje som heter Trygghet og helse i Landbruket. Kampanjen er utviklet for å gi en målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Kampanjen går over to år, den er et resultat av et samarbeid mellom staten og de største aktørene innen norsk Landbruk.  Landbrukets HMS-tjeneste er fagligansvarlig og Hans Huseby, tidligere andre nestleder i Norges Bondelag, er prosjektleder for kampanjen.

Kampanjeåpning i Midt-Norge blir fredag 29. juni kl 11. Fylkesleder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag holder innlegg under åpninga. Det blir filledukkedemo flere ganger under dagene - hva kan skje hvis beskyttelsen rundt kraftoverføringsakselen mangler?

HMS-rådgiver Ola Fiskvik på filledukkedemo.

 

 

 

  Hjemmesiden til Agrisjå Feltdager
  Hjemmesiden til Landbrukets HMS-tjeneste
  Les om åpninga av HMS-kampanjen på Habberstad gård.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere